Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

”En full elev vrålade karaoke i ett hörn”

Berusade ungdomar, jobb dygnet runt och alldeles för stort ansvar. För musikläraren Jonas blev skolresan till Belgien en mardröm.

22 okt 2015
”En full elev vrålade karaoke i ett hörn”
Illustration: Lars Fiske

Musikprogrammets elever skulle på turné i Belgien och musikläraren Jonas följde med på resan. Det spårade ur direkt eftersom den belgiska värdskolan bjöd eleverna på välkomstfest på den lokala puben.

– Vi lärare diskuterade innan om det verkligen var en bra idé att gå dit men kom fram till att vi måste tacka ja av ren artighet, säger Jonas.

På puben fick eleverna biljetter som kunde bytas mot dricka i baren.

– Vi hade sagt att myndiga elever fick avgöra själva om de skulle dricka alkohol. Men i gruppen fanns också elever under arton år och vi kunde inte hålla koll på vem som hämtade ut vad i baren, minns han.

Trots att lärarna fanns på plats så blev det snart uppenbart att också de minderåriga drack.

– Jag minns särskilt en elev som blev jättefull och stod och vrålade karaoke i ett hörn, berättar Jonas.

Efteråt diskuterade lärarna vad de skulle göra med eleverna som misskött sig. På papperet fanns sanktionsmöjligheter. De minderåriga eleverna hade skrivit på ett kontrakt där det stod att den som ertappades med att dricka alkohol skulle skickas hem på egen bekostnad. Problemet var att den mest berusade eleven var trummis och det fanns ingen som kunde ersätta honom i bandet.

– Om vi hade skickat hem honom så skulle vi ha fått ställa in alla konserterna som vi repat för i nästan ett år, förklarar Jonas.

De kom fram till att trummisen måste få stanna och då gick det inte att skicka hem några andra heller.

– Det måste vara samma regler oavsett om du spelar något bärande instrument eller bara sjunger i kören och är en i mängden.

Eleverna drog förstås slutsatsen att kontraktet var tandlöst och att det mesta var tillåtet under de fem dagar som återstod.

På nätterna roade sig eleverna kungligt på stan och Jonas satt vaken på vandrarhemmet och oroade sig tills alla kommit hem.

– Det var tungt att inte sova på nätterna efter att ha repat med eleverna hela dagarna, konstaterar han.

Dessutom inträffade flera saker som spädde på Jonas oro. Några elever blev antastade av en man när de skulle hem på natten. Andra råkade ut för en mindre trafikolycka när de fick skjuts från krogen. Dessutom var det en berusad elev som kastade ägg på vandrarhemmets fasad.

– Ägaren fick hyra in en skylift för att tvätta och krävde ersättning för det.

De många incidenterna blev extra påfrestande eftersom Jonas inte visste hur långt hans ansvar som lärare sträckte sig.

– Jag kände vanmakt samtidigt som jag hade ett stort ansvar. Det var en dålig kombination, konstaterar han.

Jonas heter egentligen något annat och vi har ändrat detaljer i hans historia för att de inblandade inte ska identifieras.

 

”Lärarens ansvar är begränsat”

Blir läraren ansvarig om elever skadar sig själva eller andra på en skolresa?

– Det ska mycket till när vi talar om nästan vuxna gymnasieelever, säger Kirsi Piispanen, förbundsjurist på Lärarförbundet.

Lärare har en tillsynsplikt och därmed ett visst ansvar för att deras elever inte kommer till skada eller orsakar skador. Tillsynsplikten gäller när läraren är i tjänst.

– Om du ska på skolresa så bör du komma överens med din rektor om ett schema för resan. Det är viktigt att veta vad som är arbetstid och vad som är ledig tid, anser Kirsi Piispanen.

Hon påpekar att skyldigheten att övervaka i regel avtar ju äldre eleverna blir.

– En sjuåring kräver betydligt mer tillsyn än den som fyllt sexton. Tillsynsplikten upphör normalt vid arton års ålder.

Det finns fall där lärare blivit dömda för att ha försummat sin tillsynsplikt på ett sätt som skadat elever.

– Men det måste handla om relativt allvarlig vårdslöshet från lärarens sida för det ska vara fråga om ett brott, säger Kirsi Piispanen.

Om elever orsakar skador är det primärt eleverna själva som blir skadeståndsskyldiga. Och om det är lärarens bristande tillsyn som ligger bakom så hamnar skadeståndsansvaret oftast på arbetsgivaren.

– Huvudregel enligt skadeståndslagen är att det är arbetsgivaren som ansvarar för skador som en arbetstagare vållar i tjänsten. Bara i undantagsfall kan en lärare bli personligen skadeståndsskyldig, konstaterar Kirsi Piispanen.

 

Jonas tips

Se till att ha ett späckat schema, för det är på elevernas fritid som det riskerar att hända saker. Res hellre ut i skogen än till en stad om du vill undvika alkoholkonsumtion. Och har du elever i olika åldrar med på resan – se till att samma regler gäller för alla.

Kolla med rektor:

  • Att du reser inom ramen för din tjänst och inte på din fritid.
  • Att ni är överens om vilken ersättning du har rätt till.
  • Att ni är överens om vad som är dina arbetsupp­gifter under resan och vilken tillsyn du och kollegorna ska ha över eleverna.
  • Att arbetsgivaren har en ansvarsförsäkring och en rese­försäkring som täcker dig. Undersök om du behöver en privat tilläggsförsäkring.

ur Lärarförbundets Magasin