Läs senare

En kongress av kompromisser

Kongress 2018Förbundsstyrelsen fick dra tillbaka flera av sina tunga förslag. Ändå gick mycket av innehållet i dem igenom.

av Emilie Stendahl
09 nov 2018
09 nov 2018
Det demokratiska maskineriet i arbete under kongressens tredje dag.
Foto: Kristina Sahlén

Det blev en ordningsfrågornas och voteringarnas kongress, med många invecklade beslut och en stark opposition i flera frågor.

I viss mån blev det också en kompromissernas kongress, även om innehållet i förbundsstyrelsens förslag till stora delar gick igenom.

Förbundsstyrelsen fick dra tillbaka flera av sina tunga förslag – som det om professionsförbund, om ekonomi och om medlemmar i enskild verksamhet (besluten i dessa frågor kan du läsa om på föregående uppslag) – till förmån för de reviderade förslag redaktionskommittéerna tagit fram.

Men det är en naturlig ordning, enligt flera ombud Lärarnas tidning pratat med. Genom att göra det signalerar styrelsen att de tagit till sig av kritiken. Flera ombud uttryckte att arbetet varit lösningsfokuserat, till exempel Kent Andersson från Hallsberg som har att jämföra med eftersom han medverkat på nio kongresser:

– Den här gången tycker jag att det var ett oerhört konstruktivt samarbete mellan förbundsstyrelsen och kongressen.

Det demokratiska maskineriet på kongressen fungerar i korthet så här: först presenteras förslagen i plenum, där en kortare paneldiskussion följer. Sedan diskuterar ombuden innehållet tillsammans i mindre grupper kallade rådslag. Efter det tar redaktionskommittéernas arbete vid – det vill säga grupper om sju utvalda ombud, två adjungerade förbundsstyrelseledamöter och en kanslianställd. Redaktionskommittén ansvarar för att foga samman alla förslag – från förbundsstyrelsens till enskilda yttranden – till något man tror kongressen kan enas kring.

En fråga kongressombuden fick upp lite högre på dagordningen var den om arbetsmiljön. Det blev ett beslut om att satsa extra på frågan framöver.

Var inte arbetsmiljön tillräckligt tydligt lyft i förslagen från förbundsstyrelsen, Johanna Jaara Åstrand?

— Vi tyckte att vi var tydliga med vikten av att förstärka lärares förutsättningar. Med kongressens process så har skrivningarna om arbetsmiljö förstärkts. Besluten kommer att få stor betydelse för både det lokala och nationella arbetet.

En annan fråga förbundsstyrelsen fick backa i handlade om tidningarna. Kongressen underströk att de har i uppgift att granska förbundet (mer om det på föregående uppslag). Även om vissa ombud inte tyckte detta var tillräckligt långtgående uppfattade andra lösningen som pragmatisk – beslutet handlade om att värna den fackliga vitaliteten och demokratin. Men även om att få stopp på de skriverier som frågan givit upphov till i medierna.

Som ett kongressombud uttryckte saken:

– Vi vill avsluta fejden med Journalistsverige.

ur Lärarförbundets Magasin