Läs senare

En lärare om dagen utsätts för våld

I genomsnitt utsätts en lärare om dagen för våld från elev i Sverige. Det visar ny statistik från Arbetsmiljöverket.

13 jun 2011

Nyhetsbyrån TT har sammanställt de incidenter som rapporterats in till Arbetsmiljöverket under första kvartalet 2011. Där finns 82 uppenbara fall där lärare blivit utsatta för fysiskt eller psykiskt våld från elever.

Arbetsmiljöinspektör Annie Runhammar ser en tydlig tendens.

– Framför allt blir våldet grövre. Det förekommer vapen och det är vanligare att elever ger sig på lärarna verbalt eller med nävarna, säger hon till TT.

Utbildningsminister Jan Björklund tror att mörkertalet är stort eftersom lärare kan utsättas för påtryckningar för att inte ge skolan dåligt rykte. Han vill se flera åtgärder, bland annat att skolorna i större utsträckning ska få möjlighet att flytta på elever som bråkar.

– Dels så krävs det att lärare får mer legala befogenheter att ingripa i form av olika sanktioner, sedan är det förebyggande åtgärder. Nu inför vi också i den nya skollagen att man får rätt att flytta eleven. Tidigare har man bara fått göra det om föräldrarna ger godkännande, säger Jan Björklund till TT.

ur Lärarförbundets Magasin