Läs senare

”En samlad röst skulle stärka lärarkåren”

fackligtEn mäktigare röst för Sveriges lärare och en kraftsamling i de viktigaste lärarfrågorna. Det är några av reaktionerna på Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds besked om planerna för en ny organisering av Sveriges lärare.

11 sep 2019
”En samlad röst skulle stärka lärarkåren”
Tio skolprofiler tycker till om lärarförbundens beslut att inleda samtal om att bilda ny organisering för Sveriges lärare.

På tisdagen presenterade de två största lärarfacken, Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, en plan för att undersöka möjligheten att skapa en helt ny facklig organisering för Sveriges lärare. Beslut om hur frågan ska tas vidare kommer fattas på Lärarnas Riksförbunds ordinarie kongress i maj 2020 och på Lärarförbundets extrakongress vid samma tidpunkt.

Exakt hur den här nya fackliga organiseringen av Sveriges lärare kommer se ut är ännu oklart.

Redan under tisdagskvällen kom många reaktioner på beskedet. I sociala medier är flera lärare positiva. ”Äntligen! Självklart ska vi ha ett, starkt förbund för alla lärare. Lärarbrist, höga sjukskrivningstal, ökade besparingskrav osv bekämpas naturligtvis bäst av en enad lärarkår. Hoppas på kloka beslut på kongresserna som komma skall”, skriver signaturen Ditte Karlsson på Twitter.

På Lärarnas tidnings Facebooksida skriver en person: ”Äntligen! Så länge lärare i fritidshemmet och förskollärare fortfarande får vara med så tror jag bara det kan bli bra. Tillsammans är vi starkare på alla nivåer av beslutsfattande”.

När Lärarnas tidning når skolpolitiker, debattörer och forskare i skolfrågor är deras reaktion också överlag positiv.

– Man blir en starkare röst i samhället och det är ett naturligt steg givet att man blivit mer lika i utbildning och redan samverkar, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds universitet.

Möjligheten att kraftsamla kring problemen som finns i skolan och minska risken att olika grupper inom skola och utbildning ställs mot varandra lyfts fram som fördelar med en ny organisering av landets lärare.

– Man blir många och på så vis mäktigare.  Skolan står inför enorma utmaningar och måste mobilisera sig i de stora frågorna. Då har man allt att vinna på att vara många, säger Lärarnas tidnings krönikör Maria Wiman.

Skoldebattören Isak Skogstad är mer kritisk till planerna på en ny organisering av lärare.

– Risken är att Lärarförbundet äter upp Lärarnas Riksförbund. Det sämsta med förslaget är att vi riskerar att förlora en viktig röst för de ämneskunniga och legitimerade lärarna i Sverige, säger han.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) vill hålla sig utanför diskussionen om fördelar och nackdelar med en ny organsiering av Sveriges lärare.

– Arbetsmarknadens parter vet själva bäst hur de organiserar sig. Det är inget jag som minister ska eller vill lägga mig i, säger Anna Ekström.


11 RÖSTER OM BESKEDET

Anders Kjellberg, professor i sociologi vid Lunds Universitet

Hur tänker du kring planerna för ny organisering av LF och LR?

Det är inte helt förvånande. Det har varit en fråga länge och de samverkar redan i till exempel avtalsförhandlingarna. Man slipper dubbelarbete och med fler medlemmar samlade blir man en tyngre röst i samhällsdebatten. På samma vis ska Civilekonomerna och Jusek, som båda organiserar ekonomer, gå samman i ett nytt förbund, så det finns andra exempel. Man slipper medlemskonkurrens och blir mindre uppsplittrade. Dessutom har ju lärarutbildningen blivit mer enhetlig och även förskollärare har idag en akademisk utbildning så skillnaderna mellan de olika lärargrupperna är mindre idag än vad den varit.

Vad skulle bli det bästa med en ny organisering?

–  Man blir en starkare röst i samhället och det är ett naturligt steg givet att man blivit mer lika i utbildning och redan samverkar. Nu får man göra en utredning och komma fram till ett förslag med målet att alla ska bli nöjda. Man betonar också att det inte är ett samgående utan att det är en helt ny organisation som man vill skapa. Det är ett sätt att kraftsamla och pekar i praktiken fram mot ett samgående i ett nytt förbund.Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges skolledarförbund

Hur tänker du kring planerna för en ny organisering av LF och LR?

– Det är ganska naturligt att detta kommer till stånd och allt som gör att lärarna kan stärka sin domän är en bra utveckling. Vad dessa samtal kommer leda fram till vet vi inte ännu men det är positivt att inleda samtal för att stärka lärarnas position. Det har varit en tanke som kommit och gått under många år och försök har gjorts tidigare att hitta en gemensam plattform. Det är svårt att säga om man kommer lyckas denna gång, men det finns fler likheter än olikheter och det är lovvärt att man försöker. Jag vill önska dem lycka till.

Vad är det bästa med en ny organisation?

– Som fackföreningsordförande måste man se till medlemsnyttan och om ett samgående skulle stärka medlemmarnas röst så är det en framgång. Jag tror att en samlad röst skulle stärka lärarkåren och även dess röst i det offentliga samtalet.


Kristina Axén Olin, utbildningspolitisk talesperson för Moderaterna

Hur tänker du kring planerna för en ny organisering av LF och LR?

– Om Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund själva tror på ett samgående så tror jag det blir bra.

Vad är fördelarna med en gemensam organisation?

– Skolan har många stora problem idag, till exempel lärarbristen, många obehöriga lärare, lärarutbildningens kvalitet och brister, arbetsmiljön i skolan och många andra utmaningar. Om LR och LF vill gå samman för att på det sättet kunna kraftsamla ännu mer kring frågorna tror jag att det skulle kunna vara en styrka.

 

 


Roger Haddad, utbildningspolitisk talesperson för Liberalerna

Hur tänker du kring planerna för ny gemensam organisering av LF och LR? 
– Hur de fackliga vill organisera sig framåt är en fråga som de äger men jag tolkar signalen som att de i större utsträckning vill agera gemensamt än som två olika förbund.

Är det positivt, i så fall varför? 
– Den fackliga rösten blir tydligare förstås. Jag har varit skolpolitiker sedan 2002 och minns när det ena facket var emot lärarlegitimationsreformen som vi genomdrev medan det andra var för. Det finns en lång lista över skolreformer som facken haft helt motstridiga uppfattningar om och de har prioriterat helt olika sakfrågor. Så möjligen kan de, om de blir överens, komma att kunna ge tydligare besked brett till politiken kring vad deras medlemmar tycker.


Sven Dahlbom, tidigare biträdande kommunombud, skyddsombud och lokalombud för LR i Varberg

Hur tänker du kring planerna för ny organisering av LF och LR?
– Om man beslutar sig för att slå ihop förbundet så blir det ett starkt fackförbund, vilket är bra. Men visst finns det svårigheter med bredden att organisera allt från förskollärare till gymnasielärare. Lärarförbundet har dock lyckats bra med lönelyften genom hela sektorn på senare år. Den lön jag hade när jag slutade som gymnasielärare har man som ingångslön bland lärare idag.

Är en ny organisering positivt och i så fall varför?
– Om man lyckas lägga gamla stridigheter bakom sig så blir det en helt annan styrka i ett enat förbund för lärare. Då kan politiker inte spela ut förbunden mot varandra som de tidigare gjort.Annika Hirvonen Falk, utbildningspolitisk talesperson för Miljöpartiet

– Min erfarenhet från den politiska sidan generellt sett är att när intressen är eniga tillmäts deras synpunkt tyngre vikt. Det är dock inte upp till mig som riksdagsledamot att bedöma vad som är bäst totalt sett för medlemmarna i Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet.

 

 

 


Gudrun Brunegård, utbildningspolitisk talesperson för Kristdemokraterna

Hur tänker du kring planerna för ny organisering av LF och LR?

– Jag tror att det skulle kunna bidra till en än starkare, gemensam röst för de pedagogiska professionerna inom skolans värld.

Är det positivt och i så fall varför?

– Enligt min mening är det positivt. Skolan är oerhört viktig för den uppväxande generationen och därmed för vår framtid. Därför är det viktigt att de som arbetar inom skolan har en rak och tydlig kommunikation, både utåt och inåt. Med gemensam organisation minskar man risken att olika grupper inom skola och utbildning ställs mot varandra.

 


Gunilla Svantorp, ordförande i Riksdagens utbildningsutskott (S)

Hur tänker du kring planerna för ny organisering av LF och LR?

– Det är positivt att samtal startas.

Vad är det bästa med en ny organisation?

– En enad lärarkår som jobbar mot samma mål blir högst troligt en starkare kraft för medlemmarna.

 

 

 


Maria Wiman, högstadielärare i Huddinge och krönikör i Lärarnas tidning

Hur känner du kring planerna för ny organisering av LF och LR?

– Den första tanken var: bra. Positivt. Vi drar åt samma håll och det är dumt att vi inte är enade. Den andra tanken var: Oj, vad händer nu. Vad innebär det för medlemmarna? Hur kommer det att bli?

Var du förvånad?

– Nej, egentligen inte. Det är på tiden att man enar sig. Det är väl snarast så att det borde ha skett för länge sedan.

Vad är det bästa med en ny organisering?

– Man blir många och på så vis mäktigare. Skolan står inför enorma utmaningar och måste mobilisera sig i de stora frågorna. Då har man allt att vinna på att vara många.


Isak Skogstad, lärare och skoldebattör

Hur känner du kring planerna för ny gemensam organisering av LF och LR?

– Jag tror att det kan komma att bli destruktivt för svensk skola. Jag menar att Lärarförbundets skolpolitik inte är positiv för oss som värnar om en svensk kunskapsskola. Det är två helt olika traditioner där Lärarnas Riksförbund har en mer traditionell syn på läraryrket. Risken är att Lärarförbundet äter upp Lärarnas Riksförbund.

Finns det något bra med en ny organisering?

– Ja det skulle ge skolpersonal ökad möjlighet till påverkan i och med att man får mer samlade resurser men jag skulle ju då säga att risken är att den påverkan går åt fel håll. Det sämsta med förslaget är att vi riskerar att förlora en viktig röst för de ämneskunniga och legitimerade lärarna i Sverige.


Anki Jansson, Leg. förskolelärare i Örebro och grundare av Förskoleupproret

Hur känner du kring planerna för ny gemensam organisering av LF och LR?

– Min första tanke är att det är bra. Det blir många medlemmar med en gemensam styrka och kraft. Många tillsammans ger en större chans och möjlighet att påverka. Så, det är positivt om vi kan samarbeta. Båda vill ju åt samma håll.

Vad är det bästa med en ny organisering?

– De här diskussionerna har funnits ett tag men det bästa är att vi blir starkare tillsammans. Samtidigt kan det för oss i förskolan finnas en rädsla att vi kommer i skymundan, den farhågan finns alltid. Vi kämpar hela tiden för att synas.

 

 


FÖLJ OSS GÄRNA PÅ INSTAGRAM

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin