Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

En värdeneutral demokrati blir antidemokratisk

ReplikOm vi skrotar skolans värdegrund sågar vi av den gren vi sitter på – för demokratin tar död på sig själv i den totala frihetens namn, skriver folkhögskolläraren Niklas Ahlin i ett svar till Andreas Carlsson.

30 okt 2018

Om debattören

Niklas Ahlin

Folkhögskollärare

 

Hjo folkhögskolas integrationsassistentutbildning

I en debattartikel i Lärarnas tidning skriver Anderas Carlsson att den svenska skolans värdegrund behöver skrotas därför att den hotar demokratin.

Det är bra att denna fråga tas upp eftersom den blottlägger att det finns en form av anarkistisk syn på demokratin bland extremistiska grupper på både höger- och vänstersidan, och inte minst bland religiösa extremistiska grupperingar där det är uppenbart att den egna ideologin inte är kompatibel med demokratins värdegrund.

Illustration: Colourbox

Man menar att demokratin ska vara så total att alla typer av åsikter och ideologier ska ha möjlighet att inte bara utryckas utan även på lika villkor kunna prägla politiken och samhällsbygget.

På detta följer ett enträget kritiserande av vad man kallar ”pk-samhället” som man menar har så smala åsiktskorridorer att de som inte kan acceptera skolans eller samhällets demokratiska värdegrund stöts ut.

Men betyder då inte demokrati att varje individ ska ha samma möjlighet att forma, uttrycka och agera utifrån vilka åsikter och ideologiska system man vill? Frågan innehåller ett krav på att demokratin ska vara totalt värdeneutral.

Det måste finns en minsta gemensam nämnare som alla medborgare är bundna till.

Saken är den att det demokratiska systemet inte kan vara värdeneutralt eftersom det ytterst bygger på den värdegrund som talar om alla människors lika värde, om mänskliga rättigheter och individens frihet. Detta får till följd att inte heller den svenska skolan kan vara värdeneutral.

Det demokratiska systemet måste definiera en gräns för att den enskilda individens integritet och frihet ska kunna upprätthållas. Det måste finns en minsta gemensam nämnare, en grund för det gemensamma samhällsbygget, som alla medborgare är bundna till – oavsett åsikt, ideologi, kultur och etnicitet. Detta innebär att individers och gruppers frihet inte kan tillåtas vara så stora att de kränker och skadar ”den andre”.

Individers och gruppers frihet kan inte tillåtas vara så stora att de kränker och skadar ”den andre”.

Att enskilda personer eller grupper inte kan ställa upp på det demokratiska samhällets och skolans värdegrund, kan inte utgöra ett skäl till att avskaffa den. Gör vi det tolererar vi intoleransen.

Om detta inte beaktas inträder det man kan kalla demokratins paradox – demokratin tar död på sig själv i den totala demokratiska frihetens namn. Och då har vi sågat av den gren vi sitter på.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin