Läs senare

»Enat fack svårt att stå emot«

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand gläds åt LR-basens öppning
för ett enat lärarförbund. »Alla tjänar på att vi tänker framåt.«

15 Sep 2016
»Enat fack svårt att stå emot«
Ett sammanslaget lärarfack skulle kunna bli landets tredje största fackförbund. Slår man ihop dagens medlemssiffror blir det 321 000 medlemmar. Troligtvis skulle det dock bli färre, eftersom många lärarstudenter är med i båda förbunden.

Åsa Fahlén, som valdes till ny ordförande i Lärarnas Riksförbund (LR) i maj, förklarade i förra numret av Lärarnas tidning att hon vill ha mer samarbete mellan lärarfacken.
På frågan om detta kan vara första steget på vägen mot att LR och Lärarförbundet blir ett förbund svarade hon »Det skulle det kunna vara. Ibland upplevs det som att vi slåss mot varandra och bråkar om samma medlemmar. Jag tror att det är väldigt kontraproduktivt.«Samtidigt påtalade LR-ordföranden att hon inte har något uppdrag från sina medlemmar att ena förbunden och att det inte fanns en enda motion om frågan på kongressen.

Lärarförbundet har där­emot kongressbeslut på att de två förbunden bör bli ett: »Vårt mål är att ena hela professionen i en organisation«, slog kongressen fast 2014, liksom 2010.

— Det är jätteviktigt att Lärarnas Riksförbund har en ledare som ser att hela ­lärarprofessionen tjänar på att samarbeta och att tänka framåt, kommenterar Lärarför­bundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Hur förvånad är du över LR-ordförandens utspel?

— Jag är inte förvånad, efter­som jag för samtal med Åsa. Och hon känns otroligt konstruktiv, nytänkande och framåtsyftande.Hur realistiskt är det att de två lärarförbunden blir ett?

— Det krävs mycket samtal och framför allt en stor viljeinriktning från medlemsleden innan det kan bli av. Det är såklart ingen quick fix. Men det är många förbund som har gått ihop och även Lärarförbundet är ju ett resultat av en sammanslagning. (Svenska facklärarförbundet och Sveriges lärarförbund 1991.)

Vilka hinder finns det?

— Om fokus fortsätter att vara på skillnader mellan förbunden och lärarkategorier blir det förstås svårare.

Varför är det så viktigt att ha ett enat lärarförbund?

— Om vi går fram med en enad röst om vad som behöver göras inom skolan är det få som kan säga emot oss.

Åsa Fahlén berättar att hon huvudsakligen har fått positiva reaktioner på sina uttalanden i Lärarnas tidning.

— En del blev förvånade över rubriken, som jag tycker var lite missvisande. Det jag ville trycka på var att för­bunden behöver öka sam­arbetet, jag har inget mandat att driva att vi ska slås ihop. Men när medlemmarna läser texten och ser vad jag har sagt tycker de att det är bra.

Hon förklarar att många i förbundet efterlyser mer samarbete.

— Det här är efterlängtat, inte minst av förbundsstyrelsen. Men förbunden har tyvärr inte riktigt nått fram till varandra förut.

I höst ska förbundsstyrelserna träffas för att diskutera sitt gemensamma ägande i Lärarförsäkringar.

— Det blir ett bra tillfälle att lära känna varandra bättre och hitta vilka frågor vi kan driva tillsammans. Det känns jättebra.

Tror du att det blir ett förbund av de två lärarfacken?

— Det är svårt att sia om. Inte inom den närmaste framtiden i alla fall. Men när man börjar prata om något så kan saker och ting ändras. Nu är det viktiga för mig att vi hittar ett bra samarbete och inte mot­arbetar varandra.

ur Lärarförbundets Magasin