Läs senare

Endast legitimerad ska få undervisa på fritids

LagförslagDen som undervisar i fritidshemmet ska vara legitimerad och behörig. Det föreslår regeringen.
– En viktig dag för fritidshemmet och fritidspedagogiken, säger utbildningsminister Gustav Fridolin i ett uttalande.

av Mats Thorén
05 mar 2018
05 mar 2018

I dag är fritidspedagoger eller motsvarande som undervisar i fritidshemmet undantagna från kravet på legitimation och behörighet. Det vill regeringen ändra på och har nu presenterat ett skarpt förslag. I lagförslaget, som skickats på remiss till lagrådet, föreslås därför en ändring i skollagen som  innebär att undantaget tas bort.

Syftet är att höja fritidspedagogernas status och yrkets attraktivitet. Det handlar också om att markera att det bedrivs betydelsefull pedagogisk verksamhet i fritidshemmet och att den undervisningen ”kompletterar annan utbildning i skolväsendet”.

För att alla fritidspedagoger som i dag undervisar i fritidshemmet ska kunna få lärarlegitimation vill regeringen göra en ändring i behörighetsförordningen. Ändringen innebär att en äldre examen på högskolenivå avsedd för arbete i fritidshemmet kan ligga till grund för legitimation. Förslaget gäller endast den som bedriver undervisning, inte exempelvis fritidsledare.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2019.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin