Läs senare

Endast tolv skolor vill delta i betygsförsök

Betyg åk 4Försöket med betyg i årskurs 4 lyckades bara locka tolv skolor. 
– Det här visar det vi hela tiden har trott, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

av Lotta Holmström
01 jun 2017
01 jun 2017

Det var tänkt att upp till 100 skolor skulle delta i Skolverkets försöksverksamhet med betyg i årskurs 4. Nu när ansökningstiden gått ut står det klart att tio huvudmän har ansökt om deltagande med sammanlagt tolv skolor – två kommunala och åtta fristående. Huvudmännen har ansökt för en skola var förutom Internationella engelska skolan som anmält tre skolor till försöket.

– Det här visar det vi hela tiden har trott, nämligen att de flesta lärare och rektorer ser att annat än betyg gör större skillnad för elevernas resultatutveckling, säger utbildningsminister Gustav Fridolin.

Försöksverksamheten är ett resultat av en uppgörelse mellan regeringen och Alliansen och har mött tung kritik från både forskare och myndigheter.

En förutsättning för huvudmännen att kunna söka var att skolans ledning och lärare var intresserade. Även elever och föräldrars åsikter skulle tas i beaktande.

Du har fått kritik av dina politiska motståndare för hur förutsättningarna för försöket konstruerats, bland annat att lärarnas synpunkter har lämnats via de fackliga organisationerna. Hur ser du på det?

– Jag har ärligt talat lite svårt att förstå den kritiken. Det är den vanliga arbetsgången på svensk arbetsmarknad. Vi var överens i uppgörelsen med Alliansen att ingen skola där inte lärarna vill ska delta i försöket.

Så det är inte riggat för att misslyckas?

– Verkligen inte. Vi har till och med tagit fram en helt ny lagstiftning för att försöket ska kunna fungera.

På Skolverket blir nu nästa steg att utforma försöksverksamheten.

– Vi får göra det utifrån det antal som sökt. Det kommer inte gå att göra en kvantitativ utvärdering utan den får i stället göras kvalitativ, säger Eva Durhan, chef för myndighetens analysavdelning.

Hon är inte förvånad över det låga antalet ansökningar.

– Vi har följt utvecklingen sedan vi öppnade för ansökningar och vet att det är ett stort antal huvudmän som sagt att de inte är intresserade.

Kommer det att gå att dra några slutsatser utifrån det här antalet och fördelningen mellan kommunala och fristående huvudmän?

– Vi får svara på uppdraget utifrån det antal som är. Vi kan inte göra några andra bedömningar utan det är upp till regeringen.

Gustav Fridolin ser ett värde med försöksverksamheten trots det låga antalet skolor.

– Hitintills är den forskning som finns på området tydlig med att betyg vid låg ålder inte har stor betydelse för resultaten. Den betydelse de har är att det är något stärkande för de elever som redan har starka resultat medan det blir ännu tuffare för den med svaga resultat.

– Nu har vi skolor som vill arbeta medvetet med tidiga betyg, så det ska bli intressant att se om man kan undvika de negativa effekterna då. Det blir en pusselbit, sedan är det upp till professionen och oss politiker att dra slutsatser av det, säger Gustav Fridolin.

Försöksverksamheten ska utvärderas efter fyra år.

ur Lärarförbundets Magasin