Läs senare

Engelska skolan får kritik för brist på elevinflytande

Internationella engelska bryter mot skollagen när den inte ger eleverna reell möjlighet att vara med och ta fram skolornas ordningsregler. Det framgår av ett beslut från Skolinspektionen.
– Vi måste kunna stå för någonting som skolorganisation och det är det här, säger Barbara Bergström, ordförande för Internationella engelska skolan.

17 Okt 2014

Skolorna inom Internationella engelska skolan har goda kunskapsresultat och de ansvariga driver ett bra kvalitetsarbete. Det anser Skolinspektionen som genomfört en tillsyn på 12 av friskolans 21 grund- och gymnasieskolor.

Men på en punkt får Internationella engelska skolan kritik och det gäller friskolans ordningsregler, de så kallade budorden. Inte reglerna i sig, utan hur de kommer till. Kritiken går ut på att eleverna – och rektorerna – inte har möjlighet påverka framtagandet av dem.

Enligt skollagen ska ordningsregler finnas på varje skola. Dessa ska utarbetas under medverkan med eleverna och det är rektor som ska besluta om dem.

Så fungerar det inte inom Internationella engelska skolan. Deras ordningsregler är inte förhandlingsbara. Eleverna får diskutera reglerna och en möjlighet att lägga till fler regler finns, men ”budorden” går inte att ändra. Utifrån detta fattar respektive rektor sitt beslut.

Detta räcker inte för att följa skollagen, anser Skolinspektionen.

Barbara Bergström, ordförande i Internationella engelska skolan, har svårt att förstå kritiken.
– Reglerna är en grundbult för oss och borde vara det för alla skolor. Reglerna är självklarheter, anser hon.
– Vi måste kunna stå för någonting som skolorganisation och det är det här.

Hon menar att eleverna ställer upp på reglerna för att de gagnar dem själva.  

– De vill ha en möjlighet att arbeta i lugn och ro, i en miljö utan mobbning. Våra regler bidrar till att de kan det och att de lär sig saker. Är det inte det skolan är till för?

Att rektorerna inte ges en faktisk möjlighet att besluta om hela innehållet tycker hon inte är något problem.

– Vi har en pågående diskussion med våra rektorer och tro mig, de är inte så tysta av sig. Har de något att säga så gör de det. I praktiken är reglerna inget problem. Detta stöds av våra rektorer i högsta grad. Vi väljer rektorer som tror på det vi står för, vilka vi är, säger hon.

Skolinspektionen förelägger Internationella engelska skolan att åtgärda bristerna senast den 7 januari 2015.

Kommer ni följa Skolinspektionens föreläggande?

– Jag tror vi ska ha ett samtal med Skolinspektionen. Vi måste diskutera det här.

Exempel på Internationella engelska skolans ordningsregler

  • Vi behandlar andra som vi själva vill bli behandlade – med respekt och stöd.
  • Vi håller vår skola ren, lugn och trygg.
  • Vi kommer i tid till skolan och till alla skolaktiviteter.
  • Vi klär oss på ett sätt som passar för en arbetsplats.
  • Vi tar inte med droger, vapen eller andra olagliga föremål till skolan.
  • Vi uppträder alltid ärligt, med integritet och vi fuskar inte.
     

ur Lärarförbundets Magasin