Läs senare

England: skolledare startar ny skolinspektion

En alternativ skolinspektion. Det är vad den engelska skolledarorganisationen The National Association of Head Teachers (NAHT) har startat, rapporterar den brittiska tidningen The Guardian.

12 jun 2013

Det fyndiga namnet är ­Instead i stället för Ofstead som den statliga engelska skolinspektionen heter.

­Insteads inspektörer ska vara yrkesverksamma rektorer och ska enbart besöka skolor som är lika de skolor som de själva är rektorer för. Ofsteads inspektörer är ofta pensionerade rektorer som inspekterar skolor som är olika de skolor de själva har erfarenhet av, enligt The Guardian.Bild: Colourbox
Insteads inspektörer ska bara besöka skolor som ligger i en annan kommun än den egna, erbjuda respons och stå i kontakt med skolan även efter inspektionen.

En kritik som ofta förts fram av brittiska lärare är att Ofstead fokuserar för mycket på resultaten och är för konfrontativa. Därför ska Instead titta på mer än elevernas resultat.

— En inspektion ledd av kolleger kommer att bidra till att höja standarden genom att dela med sig av det som fungerar bäst, säger Russell Hobby, generalsekreterare i NAHT.

— Ofsteads inspektioner ­leder inte till att skolorna lär sig något. De har fullt upp med att försvara sig.

En talesperson från Ofstead säger att nio av tio inspekte­rade skolor är nöjda med inspektionerna och tror att de leder till förbättringar.

ur Lärarförbundets Magasin