Ingår i temat
Föräldrar
Läs senare

Enkät: Hur skapar du goda föräldrarelationer?

Enkät: Hur skapar du goda föräldrarelationer?

18 sep 2012

Gunilla Svärd, 57, lågstadielärare, Hagaborgsskolan, Karlstad

— Det viktigaste tror jag är tillgänglighet, att föräldern känner att här är en person som jag kan få tag på. Vi jobbar i samma lokaler som fritids och det är bra att finnas i faggorna när barnen hämtas och lämnas för då når man föräldern och tvärtom.
   — I kontakten gäller det att vara trygg för folk har så olika erfarenheter med sig. De måste känna att de kan lita på en.

 

Olof Jonsson, 42, fritidspedagog, Tenhultsskolan Jönköping

— Relationen skapas genom personliga möten och samtal och det är vi i skolan som måste bjuda in till detta genom fritidshemsmöten, utvecklingssamtal och tamburkontakt. En god relation är en förutsättning för föräldrasamverkan.
— På vår skola har vi ett otroligt bra och välutvecklat samarbete med föräldraföreningen. Jag har alltid sett till att skapa goda relationer, men det är inget jag har med mig från utbildningen.

 

Andreas Kleivard, 34, grundskollärare 6—9, Östra Funkaboskolan Kalmar

— Första veckan i sexan ringer jag runt till föräldrarna vars barn jag handleder och presenterar mig. Det uppskattas. Vi bjuder in till föräldramöte och en klassdag. På klassdagen minglar skolpersonalen med föräldrarna. Vi berättar att vi vill ha tät kontakt och att de gärna får höra av sig.
— I årskurs 6 har vi också utvecklingssamtal tidigt. Det blir lite av ett lära känna-samtal och en avstämning av behoven i de olika ämnena.

 

Felipe Sanhueza, 26, grundskollärare 6—9, Vittra Väsby Upplands Väsby

— Jag har tre ledord: tillgänglighet, ­lyhördhet och engagemang. När föräldrar söker mig hör jag av mig samma dag, via telefon eller mejl. Om de eller eleven har en fråga eller synpunkt glömmer jag det aldrig utan tar tag i det så fort jag kan, smått som stort.
— Det första jag gjorde som ny på min nuvarande arbetsplats var att ringa runt till alla föräldrar vars barn jag är mentor för. Det gav mig så mycket tillbaka.

 

Petra Wetterö, 43, förskollärare, Ollonborren Skövde

— Jag jobbar på en mångkulturell förskola. När jag intresserar mig för föräldrarnas bakgrund slappnar de av på ett annat sätt än när man bara pratar om barnet. Det har varit min port in till föräldrar man bara säger hej till annars. Då får de förtroende för mig som pedagog och när de behöver fråga mig om något känner de sig tryggare.
— Men man får inte bli så personlig att man glömmer sin profession.

Alla artiklar i temat Föräldrar (22)

ur Lärarförbundets Magasin