Läs senare

Enkät: Kraftig ökning av lärares pappersarbete

SkolpolitikLärarna upplever en dramatisk ökning av sin arbets­belastning. Det visar en undersökning med 1.600 svarande som Novus genomfört åt Lärarförbundet.

13 okt 2017

I undersökningen framkommer att drygt åtta av tio lärare upplever att mängden administrativa uppgifter de behöver hantera har ökat de senaste fem åren. Sex av tio upplever att de administrativa uppgifterna ökat kraftigt och ytterligare 27 procent uppger att de ökat något.

Johanna Jaara Åstrand.

Siffrorna presenteras av Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand i en debattartikel i fredagens Dagens Nyheter. I artikeln konstaterar hon också att mindre administration och mer tid för eleverna var vallöften från Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Men sedan regeringen tillträdde har utvecklingen gått åt rakt motsatt håll, enligt en förkrossande majoritet av lärarna.

Snarare än minskad administrationen ”har det under mandatperioden tillkommit en rad tidskrävande åtaganden för oss lärare”, skriver Jaara Åstrand, och nämner exempelvis  obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1.

I debattartikeln lägger hon fram fem förslag som frigör värdefull lärartid från administration till förmån för ökad kvalitet i undervisningen:

  1. Bort med onödig detaljreglering och freda lärartiden.
  2. Inga onödiga extraregler – säkra elevhälsan i stället.
  3. Utvecklingskraft istället för myndighetskontroll.
  4. Minska provhysterin.
  5. Lita på lärarna.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: