Läs senare

Enkät: Så går arbetet med dataskydd hos oss

GDPRLärarnas tidning gjorde ett nedslag på SETT-mässan och frågade lärare, skolledare, ikt-pedagoger med flera hur det går med arbetet med att anpassa verksamheten till GDPR. Här är deras svar.

av Lotta Holmström
26 apr 2018
26 apr 2018
Linda Pettersson.

Linda Pettersson

Förskollärare på Solrosen i Arboga

– Vi har inte pratat om GDPR på förskolan, däremot om nätetik, dataetik, copyright och sekretess. Jag tror inte vi ska få någon utbildning om GDPR.

Vad kan det finnas för känsliga personuppgifter i förskolan?

– Det finns många barn i Sverige som har skyddad identitet, så det är jätteviktigt att det inte kommer i fel händer. Att man tänker efter innan man gör någonting.

– På vårt instagramkonto lägger vi bara upp bilder på aktiviteter, aldrig på barnen eller skriver ut något namn. Man ska aldrig kunna läsa ut vilket barn det är. Vi arbetar kring det men vi kanske inte har namngett det som dataskydd.

 

Stefan Backe.

Stefan Backe

Biträdande rektor på Vittra Jakobsberg

– Vi håller på nu informerar och utbildar lärarna, så att vi har koll på vad som gäller. Det blir viktigt, framförallt i dokumentationssyfte och vad man får lägga ut och inte och vad man kan hantera på skolan och på läroplattformar.

Hur ligger ni till med det arbetet?

– Ganska bra. Vi har börjat med dem som jobbar på administration och de it-ansvariga, och sen får lärarna komma med, men jag tror vi kommer ligga bra till till slutet av maj.

Vad är den största skillnaden med GDPR mot innan?

– Hur man har använt plattformar som Google drive. Nu får man fundera över vad man får lägga ut där, vad som får synas, och det gäller även det man skriver för hand. Vi måste få med alla, det är det som är utmaningen, så att alla har koll på vad som gäller.

 

Agneta Strand.

Agneta Strand

Ikt-samordnare, Lunds kommun

– Jag jobbar heltid med det just nu. Vi jobbar på på alla fronter, framförallt med inventering och information, rutiner och riktlinjer.

Ligger ni i fas inför 25 maj?

– I vissa delar ligger vi ganska bra till och vissa får vi jobba på med framåt också.

Vilka är utmaningarna?

– Att få alla medarbetare att förstå vikten av GDPR och förstå vad man egentligen gör när man använder och loggar in på olika appar och tjänster på nätet. Det kommer bli utbildningar och information till lärarna. Medvetenheten är svårast.

Har ni hittat saker som lärare gör som de inte kan fortsätta med?

– Absolut. Man uppmanar elever att använda en webbapplikation eller tjänst som man tycker är bra, där man inte har en aning om vad de gör med personuppgifterna och där vi inte har något avtal med leverantören i fråga. Vi kommer styra ipaden så att du inte kan hämta hem vad som helst utan att först bolla det med en jurist.

 

Birgitta Modig.

Birgitta Modig

Specialpedagog på Skolbyn, Hudiksvall

– Vi har haft en internkurs i kommunen via nätet. GDPR påverkar hur vi hanterar dokumentation av bland annat åtgärdsplaner och hur jag delar dem med kollegerna i klassrummet.

Känner du att ni ligger i fas så ni är klara 25 maj?

– Nej, det gör vi inte. Hela kommunen håller på och kartlägger och ser vad vi måste göra. Jag är ganska säker på att vi inte hinner klart till 25 maj.

 

Tobias Eriksson.

Tobias Eriksson

Förstelärare i ikt, Fridegårdsgymnasiet i Bålsta

– Det kommer ordna sig. Om vi är i hamn 25 maj vet jag inte, men vi har i alla fall en strategi för hur vi ska göra.

Vad är de största utmaningarna i det arbetet?

– Alla gråzoner. Olika funktioner som används i undervisningen som ligger utanför de stora systemen vi har. Appar, program och webbsidor som man loggar in på.

Hur är det med programmeringsverktyg ur GDPR-synpunkt?

– Det är där vi har alla de där gråzonerna. Speciellt om det på gymnasiet är elever som tar egna initiativ och registrerar sig på olika tjänster. Vi kan ju uppmana dem att använda program som kräver registrering av personuppgifter om de själva tar ställning till det, samtidigt som vi ger dem ett annat alternativ, där de inte behöver göra det.

– Det här tror jag blir det svåra, speciellt funktioner som tillför någonting till undervisningen. Dem vill man ju värna om för att undervisningen ska utvecklas. Det svåra blir att ta ställning till det i stunden och inte tappa styrfart. Det andra, att upprätta register över vad vi använder, det är inte så konstigt.

 

Sandra Pärlsjö.

Sandra Pärlsjö

Lärare i åk 1, Viktoriaskolan i Örebro

– Vi har inte fått någon utbildning i det. Jag vet inte om det är på gång.

Hur kommer det beröra dig som lärare i en etta, tror du?

– Vi kommer nog beröras ganska mycket. Det blir lite extrajobb.

Det här kommer ju börja gälla 25 maj, men ni har inte fått någon utbildning i vad ni ska göra. Känns det som att det är lugnt ändå?

– Nej, nu blir jag lite stressad faktiskt. Jag måste läsa på!

 

Christine Jansson.

Christine Jansson

Ikt-pedagog, Ekerö resurscentrum

– Rektorsgrupper och förskolechefer arbetar med att ta fram tydliga riktlinjer och rutiner just nu. Lärare behöver veta hur de ska göra när de vill använda en digital applikation, hur de ska registrera sin klass och vem som behöver veta vad de använder.

Hur berörs du som ikt-pedagog?

– Jag ska känna till och jag ska hantera olika personuppgifter, och att jag informerar ut det korrekt om någon undrar.

Är det någonting som du behöver göra annorlunda på grund av den här lagstiftningen, framöver?

– Att rensa onödig information i mejl och dokument som man kanske har haft kvar längre än vad man behöver.

 

Susanne Franzén.

Susanne Franzén

Förskolechef, Ljungsbackens förskola, Götene

– Än så länge är GDPR-arbetet på en ganska central nivå. Vi jobbar med att hitta rutiner och analysera var vi har alla våra uppgifter. Det är inte så implementerat i arbetslagen och det vardagliga än.

Vad är nästa steg?

– Att se över vad vi har för register och vad vi behöver ha för register och hur ska vi hantera dem. Att kartlägga hur mycket personuppgifter vi behöver ha och om vi har sådant vi inte behöver.

Finns det någonting ni behöver göra på ett annat sätt?

– Jag tänker på register vi har i våra krisplaner, om det händer nåt. Där har vi nedskrivna listor som hänger på lite olika ställen i förskolan. Det kanske man behöver se över.

Tror du att ni är klara 25 maj?

– Klara blir man väl aldrig. Men vi kanske vet lite mer. Från huvudmannens sida kanske det har kommit lite mer direktiv, hoppas jag.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin