Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Enkät: Vilket var viktigaste beslutet på kongressen?

Lärarnas tidning ställde frågan till åtta kongressombud.

17 nov 2014

Stefan Nilsson, 46, förskollärare på Jörlanda förskola, Stenungssund:

– Det var egentligen allting. Men en viktig fråga var valet av ny styrelse. Det var ju omtumlande redan innan kongressen när Eva-Lis Sirén meddelade att hon skulle avgå. Men nu är jag väldigt nöjd med hur det blev. Jag tycker också att det är bra att vi har en tydlig inriktning i olika frågor. Till exempel att vi ska jobba för riktlinjer för barngruppernas storlek. Sedan var det mycket positivt vi fick med oss från politiken, både från Gustav Fridolin och Stefan Löfven. Bara att Löfven nämnde fritidspedagogerna var stort. Det har väl aldrig hänt förut. Jag känner många fritidspedagoger som känner att det är en nedprioriterad fråga. Det känns bra att kunna ta med deras budskap hem till Stenungsund. Det är ju vårt fackliga arbete som påverkat politikerna i den riktningen.

Sofie Paxer, 38, högstadielärare på Liljeborgsskolan, Trelleborg:

– Det fattades flera viktiga beslut som visar att vi har kommit igång med ett förändringsarbete i förbundet. Det handlar bland annat om en föryngring i styrelsen som vi fick genom det nyvalda presidiet. Det blev ingen tolvårsgräns för förtroendevalda men däremot ett beslut om att utbilda valberedningarna i hur de kan få nya personer in i det fackliga arbetet. Viktigt är också beslutet att utreda valkretsarna i syfte att ge medlemmarna mer direktpåverkan. Det kan handla om att medlemmarna ska få välja sina representanter direkt istället för via ett valkretsmöte.

Houria Karlsson, 56, modersmålslärare i franska och arabiska samt förstelärare, enheten för mångfald och integration, Karlstad:

– Verksamhetsmålen. De ger oss visionerna, de talar om var vi står i dag och vart vi är på väg. Att vi ska ha en bra skola för alla, om professionen och om att höja läraryrkets status. Just när det gäller statusfrågan så handlar den om att vi ska kunna jobba professionellt och att det är vårt ord som gäller i skolan. Nu när vi vet målet är det lättare att jobba framåt tillsammans. Jag har också som ombud fått med mig mycket som jag kan ta med mig hem till min lokalavdelning så att vi kan jobba vidare på våra arbetsplatser men också mot våra lokalpolitiker. 

Ernst Lindqvist, 58, yrkeslärare inom industri samt mattelärare på Carlforsska gymnasiet, Västerås:

– Det viktigaste beslutet var valet till presidiet och till förbundsstyrelsen. Men även stadgarna, till slut. Jag är glad att förslaget att tidsbegränsa det fackliga uppdraget inte gick igenom. Om man kommer in ung, säg när man är 25 år, då skulle man tvingats lämna vid 37 år. Man ska inte straffas för att man kommer in ung. Verksamhetsinriktningen är också jätteviktig. Den beskriver ju hur vi ska jobba framåt. Det här är min första kongress och jag har lärt mig jättemycket. Jag har fått många nya kontakter och varit med om många bra diskussioner. Och valet av Johanna Jaara Åstrand tror jag kan bli riktigt bra.

Carola Wedholm, 46, förskolechef (tjänstledig) på föräldrakooperativet Kattungen, Stockholm:

– Inrättandet av det nya förbundsrådet och att det kommunala avtalet har flyttats till en avtalsdelegation för SKL som är likvärdig de fristående avtalen. Det är ett stort, bra och klokt beslut av kongressen som också togs enhälligt. I alla år har en majoritet kommunalt anställda i representantskapet tagit övergripande principiella beslut för oss privatanställda, trots att de inte har en aning om hur vi har det. De gamla arbetsformerna har inte hängt med medlemskårens sammansättning. Idag är vi ju nio-tio procent privatanställda i förbundet. Det här öppnar för ett likvärdigt medlemskap oavsett huvudman.

Jan Arvidsson, 50, högstadielärare på Skola Nyeds skola, Karlstad:

– Valet av ny förbundsstyrelse. Vi hade ett vinnande team i den gamla styrelsen och nu lämnar de över till personer som jag upplever som engagerade och kunniga. Under kongressens gång har jag lärt känna de nya styrelsemedlemmarna och jag tycker jag fått en bra bild av dem. Styrelsen har en viktig roll som den tongivande rösten mot myndigheter och rikspolitiker i våra frågor. Den gamla styrelsen pressade politikerna till att lyssna på vårt budskap om lärares löner och arbetsvillkor och nu är det viktigt att det arbetet fortsätter. Jag hoppas också att den nya styrelsen ska komma på besök hos oss på avdelningarna för att inspirera oss, lyssna på oss och påminna oss om att vi är en del av en stor organisation. 

Katarina Carlson, 49, förskollärare på Stallängens förskola, Tidaholm:

– Det ökade anslaget till lokalavdelningarna. Vi som liten lokalavdelning har ju inte så stor ekonomi att kunna göra det vi vill för våra medlemmar för att komma närmare dem. Att Förbundsstyrelsen står för alla funktionsutbildningar gör också att vår ekonomi blir bättre. Då kan vi jobba mer ut mot medlemmarna. 

Conny Värehag, 47, lärare i webbutveckling och entreprenörskap på NTI-gymnasiet (Academedia), Eskilstuna:
– Valet av förbundsstyrelsen, ordföranden och vice ordföranden var kanske det mest intressanta. Uttalandet om friskolorna och vinsterna är också intressant för mig personligen. Det är väl en liten hint till ägarna och det har jag ingenting att invända mot. Jag tycker att den fria skolan är en bra form men vill naturligtvis ha tillbaka alla pengar till verksamheten. När vi från riksavdelningen Academedia har träffat de andra riksavdelningarna på kongressen har vi märkt att vi är för gröna och måste göra någonting för att synas bättre. Så nu vi ska träffas redan i januari och börja arbeta inför nästa kongress.

ur Lärarförbundets Magasin