Läs senare

Enögt med bara Vygotskij i lärarutbildningen

DebattDet är för mycket diskussioner och Vygotskij och för lite undervisning och kvantitativ forskning på lärarutbildningen. Det är sällan jag går från ett seminarium och känner att jag har lärt mig något, skriver lärarstudenten Emma Niklasson.

07 jan 2019

Om debattören

Emma Niklasson

Lärarstudent

Halmstad

Jag läser första året på grundlärarutbildningen F–3 i Halmstad och anser att utbildningen är under all kritik. Under utbildningen har lärarna lyft fram ”vetenskapliga” artiklar där det inte finns någon kontrollgrupp, där författarna skriver i jagform och refererar till filmen ”Mission impossible”.

Illustration: Colourbox

Där jag kommer ifrån, en mer naturvetenskaplig linje, anses inte detta vara tillförlitlig forskning. När jag ifrågasätter innehåll och metoder får jag till svars att ”så kan man visst göra”.

Lärare har även uttryckt ogillande mot kvantitativa forskningsmetoder. Där jag kommer ifrån är det den forskning som anses vara mest tillförlitlig. Visst, det kanske inte är rätt att jämföra humaniora med naturvetenskap, men kvantitativa data är fortfarande mer objektiva och tillförlitliga än kvalitativa.

Under utbildningens gång har jag dessutom fått känslan av att stora delar av utbildningen är vigd åt Vygotskij. Det känns lite vanskligt att lägga så mycket fokus på bara en person som, vad jag har förstått, inte har presenterat forskningsresultat på ett korrekt sätt, har ett ganska snävt synsätt och är ganska ifrågasatt. Detta betyder inte att han inte har kommit med bra idéer, men det kan vara hälsosamt att ta in fler synsätt för att nyansera utbildningen.

Alltför ofta får vi inte tillräckligt med kunskap via undervisningen för att kunna föra givande diskussioner.

Jag anser också att undervisningen består av för mycket diskussioner. Visst, man kan lära sig mycket genom att diskutera men alltför ofta får vi inte tillräckligt med kunskap via undervisningen för att kunna föra givande och nyanserande diskussioner. Det är sällan jag går från en föreläsning eller ett seminarium och känner att jag har lärt mig något.

Vi har även lärare som kan säga i stil med ”jag undervisar ju egentligen på gymnasiet så jag kan inte det här. Det är ju ni som är experter så jag undrar, kan man göra såhär?”. Lärarna kan inte kunna allt och det är bra att diskutera olika inlärningsstrategier, men det är oroväckande att höra att vi studenter är experter utan att ha fått en riktigt undervisning.

För att vi ska bli skickliga lärare behöver vi en lärarutbildning som bygger på tillförlitlig vetenskap och lärarutbildare som kan förmedla relevant kunskap.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin