Läs senare

Ensamkommande mer framgångsrika än andra flyktingar

IntegrationEnsamkommande ungdomar klarar sig bättre i skolan och på arbetsmarknaden än barn som invandrat med sina föräldrar. Det visar ny forskning från Mälardalens högskola.

av Niklas Arevik
05 sep 2017
05 sep 2017

Även om resultaten är preliminära och studien är liten, med 40 djupintervjuade ungdomar och intervjuer med personal från kommuner, landsting, skolor och HVB-hem, så går det att se en tendens, enligt Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete.

Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete.

– Det är svårt att generalisera eftersom det gäller en mindre grupp. Men om vi sammanväger denna kunskapsöversikt med de intervjuer vi har gjort med personal, så ser vi samma tendens. Ensamkommande är mer motiverade, lär sig svenska snabbare och klarar sig bättre på arbetsmarknaden, säger Mehrdad Darvishpour.

Vad kan det bero på?

Totalt utgörs forskningsprojektet av tre studier. Dels en kunskapsöversikt av den samlade forskning som finns.

Dels har man tittat specifikt på förhållandena kring omhändertagandet av ensamkommande i Eskilstuna och Västerås under och efter den stora flyktingströmmen 2015.

Som ett tredje steg har forskarna startat ett projekt för att följa upp hur det gått för de nyanlända ungdomarna när det gäller etablering och inkludering, ett forskningsarbete som kommer att fortlöpa under fyra år.

– Man måste vara försiktig med att tolka preliminära resultat. Men en förklaring kan vara att många har föräldrar i sina hemländer och har försörjningskrav från dem. De pressas att snabbare komma in på arbetsmarknaden för att hjälpa sina familjer.

Ett annat resultat är att de som har fått uppehållstillstånd är mycket mer motiverade i skolan jämfört med dem som ännu inte fått något beslut.

– De som väntar på besked tappar lusten och motivationen. För att undvika passivisering bör vi korta ned tiden för asylansökningar, säger Mehrdad Darvishpour.

 

ur Lärarförbundets Magasin