Läs senare

Erfarna lärare nyckel till framgång i läsning

04 mar 2010

Erfarna lärare är avgörande för barns läsinlärning. Det visar Ulla Damber som forskat på skolklasser i socialt utsatta områden. Hennes forskning visar att socioekonomisk bakgrund och språkbakgrund kan kompenseras av duktiga pedagoger.
— Det jag fann i mina studier var att dessa elever hade väldigt erfarna lärare med en bred pedagogisk repertoar och stor verktygslåda. Och de samarbetade över ämnes- och yrkesgränser, säger Ulla Damber som nyligen kom med sin avhandling "Läsning för livet".  

Skolorna hon tittade på låg i bostadsområden bebodda av lågutbildade, lågbetalda invandrare. Och i dessa klasser läste eleverna mycket, de läste vanliga böcker och de läste på fritiden. Lärarna förmådde anpassa sig efter elevernas behov och individualisera undervisningen.
— De utstrålade också att de tyckte om att vara lärare och de hade positiva och höga förväntningar på sina elever. De hade också stannat kvar och arbetat länge i det utsatta bostadsområdet och på det sättet skaffat sig en djup erfarenhet.
    Lärarna hade goda kontakter med elevernas föräldrar och var mycket respekterade av dem. De anpassade sig till exempel till att familjerna bestod av många barn och de hade korta tydliga föräldramöten.
— Det handlade också om att bygga upp en identitet hos eleverna som läsare. Man började tidigt med att leka med rollen som läsare och skrivare.

Ulla Damber följde också upp ett antal av dessa elever när de blivit unga vuxna och studerade på högskolan.
— De kopplade sina senare studier till de positiva förväntningar de upplevt i skolan. Men också till eget hårt arbete och tydliga framtidsmål.

Bakgrund Fil doktor, lärarutbildare vid Mittunivesitetet.
Avhandling "Reading for Life", Linköpings universitet.
Intresserad av Mångfalds-frågor. Hur svenska som andraspråk lärs in i all undervisning, inte bara under lektioner i detta ämne.

ur Lärarförbundets Magasin