Läs senare

Ernkrans kvar som ordförande i utbildningsutskottet

Valet 2018Nu står det klart vem som leder utbildningsutskottet framöver. Matilda Ernkrans, S, sitter kvar på posten och ska arbeta för att rikta fokus mot skolfrågorna.

av Daniel Persson
28 sep 2018
28 sep 2018
Foto: Riksdagen.
Matilda Ernkrans.

Utnämningen gäller till att börja med tills en ny regering är klar. Vissa utskotts ordförandeposter hör av kutym alltid till regerings- respektive oppositionspartierna, så det kan bli ommöbleringar framöver. Matilda Ernkrans, som var ordförande i utbildningsutskottet även före valet, räknar ändå med att sitta kvar.

– Jag tar mig an det här uppdraget med inställningen att det är vad jag ska göra de kommande fyra åren. Jag är jätteglad och hedrad att få fortsatt förtroende av min riksdagsgrupp, det här är viktiga och spännande frågor i dag och i framtiden, säger hon.

Hur mycket makt över skolpolitiken har en ordförande i utbildningsutskottet?
– Ordföranden är Sveriges högsta folkvalda utbildningspolitiker, så jag menar att det faktiskt betyder någonting vem och vilka som får möjlighet att leda det arbetet.

Hur kommer utskottets arbete och betydelse påverkas av det svåra parlamentariska läget?
– Riksdagens arbete är inte minst viktigt i tider när det kanske inte alltid finns självklara majoriteter. I hur vi kan bygga relationer, hitta varandra i överenskommelser där vi kan göra gemensam sak och hitta en god väg framåt.

Vilka skolfrågor kommer att vara viktigast den här mandatperioden?
– Jag hoppas och ska göra mitt bästa för att vi ska kunna samla ihop oss i riksdagen och hålla fast vid ett kunskapsfokus. Vi måste hitta vägar framåt för att stärka likvärdighet och jämlikhet i skolan för att allas resultat ska kunna öka. Vi måste hantera lärarbristen och se till att fler faktiskt kan och vill bli lärare. Vi ska jobba vidare med trygghet och studiero i klassrummen, för det är en bra utgångspunkt för att fler ska lära sig mer och lärare ska få en bättre arbetsmiljö. Jag ska göra vad jag kan för att de här frågorna ska hållas kvar i fokus.

Liberalernas Roger Haddad blir vice ordförande i utskottet.

– Skolan är Sveriges viktigaste framtidsfråga. Men ska vi lyckas höja resultaten i skolan måste vi ägna mer tid åt att lyfta läraryrkets status och se till att skolan präglas av trygghet och studiero. Vi behöver reformera lärarutbildningen och höja lärarlönerna för att få fler att vilja bli lärare. Åtgärder för att minska mobbning och få lugn och ro i våra klassrum är avgörande. Skolan ska vara en trygg arbetsplats för alla, både elever och vuxna, säger han i ett pressmeddelande.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin