Läs senare

Ett bakslag för demokratin och Lärarförbundets medlemmar

DebattI en demokratisk organisation som Lärarförbundet ska alla fakta fram och alla åsikter få utrymme. Därför är det fel att ta bort tidningarnas uppdrag att granska förbundet, skriver Sten Svensson, tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning.

20 dec 2017

Om debattören

Sten Svensson

Tidigare chefredaktör för Lärarnas tidning

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand har meddelat att förbundsstyrelsen bestämt att Lärarförbundets tidningar inte längre ska granska förbundets verksamhet. I fortsättningen ska det räcka med den granskning som revisorerna utför. Dessutom ska planeringen av tidningarna ske i samarbete med övriga delar av Lärarförbundets kommunikationsavdelning.

Jag är en av de personer som var ansvarig för det redaktionella program som nu avskaffats av förbundsstyrelsen. Under 1980-talet var jag fackligt aktiv i Sveriges Lärarförbund, en föregångare till Lärarförbundet. Då skrev jag och flera andra medlemmar kongressmotioner om att dåvarande Lärartidningen skulle vara fri och obunden i journalistiska avgöranden och att tidningen skulle ha chefredaktören som ansvarig utgivare. Det gjorde vi för att stärka demokratin i förbundet.

Illustration: Colourbox

I en organisation som en fackförening händer det alltid saker som förbundsledningen vill tona ner eller stoppa informationen om. Med fria tidningar skulle medlemmarna få en betydligt mer allsidig och korrekt information om vad som händer i förbundet.

Efter ett par nej gick motionen så småningom igenom och när Lärarförbundet bildades hade tidningarna en fri ställning och de skulle kritiskt granska förbundets inre och yttre liv. Det var ett viktigt demokratiskt steg som då togs.

När jag sedan blev chefredaktör för Lärarnas tidning skulle det redaktionella programmet ses över. Sedan det gamla programmet skrevs hade bland annat internet tillkommit och texterna behövde uppdateras. Det var en process som varade under flera månader där fackklubben hade en representant med i arbetet och 2006 antogs ett nytt program.

Mångfalden blir enfald, Lärarförbundet mister sin trovärdighet och förlorare blir Lärarförbundets medlemmar.

Då som nu diskuterades förbundets kommunikationsstrategier, men då kom förbundsstyrelsen fram till att det låg i förbundets intresse att ha fria och obundna tidningar som även granskade förbundets verksamhet. Förbundsstyrelsen slog fast att i en demokratisk organisation ska alla fakta fram och alla åsikter ska få utrymme.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Men nu har tydligen förbundsstyrelsen ändrat sig. Nu ska tidningarna inte längre granska förbundet och tidningarnas innehåll ska styras av en kommunikationsstrategi vars huvudtanke är att Lärarförbundet ska tala med en röst. Det ska vara ett gemensamt budskap som ska föras ut. Om förbundsledningen bestämt sig för en linje i en viss fråga ska den helt okritiskt föras ut även av tidningarna.

Den för förbundsdemokratin så viktiga skillnaden mellan information och journalistik upphävs därmed. Mångfalden blir enfald, Lärarförbundet mister sin trovärdighet och förlorare blir Lärarförbundets medlemmar.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: