Läs senare

Ett fåtal kurser bakom många missade examina på gymnasiet

GymnasieskolanMånga gymnasieelever som missar examen gör det med väldigt liten marginal, visar en ny rapport från Skolverket. Och ett fåtal kurser ligger bakom de flesta fall där elever faller på målsnöret.

av Lisa Blohm
27 sep 2017
27 sep 2017

– Det kan handla om en enda kurs för att komma över tröskeln för att få en examen, säger Jonas Ingman, undervisningsråd vid Skolverket.

Han är en av författarna till rapporten ”Nära examen”. Enligt den får 14000–15000 gymnasieelever per år studiebevis. Det innebär att de har gått gymnasiet, men tagit för få poäng för en examen.

Av de elever som fick studiebevis läsåret 2015/2016 saknade runt 1500 en enda godkänd kurs för att nå målet. Och nära 7000 hörde till en grupp som Skolverket kallar ”elever med studiebevis nära examen”. De hade behövt 50–500 poäng till, motsvarande ungefär en till fem kurser.

Examensbevis

Detta krävs för gymnasieexamen

  • Minst 2250 godkända poäng och ett godkänt gymnasiearbete.
  • På högskoleförberedande program krävs också godkänt i svenska/SvA 1, 2 och 3, engelska 5 och 6 samt matematik 1b eller 1c.
  • På yrkesprogram gäller i stället godkänt i svenska/SvA 1, engelska 5, matematik 1a och 400 poäng i programgemensamma ämnen.

På högskoleförberedande program var det främst underkänt i svenska 3, matematik 2b eller på gymnasiearbetet som hindrade examen. På yrkesprogrammen satte i stället matematik 1, engelska 5 och religionskunskap 1 käppar i hjulet.

Jonas Ingman berättar att rapportens syfte främst har varit att belysa var problemen kan finnas.

– Förhoppningsvis kan det användas till att få en större genomströmning i gymnasieskolan och fler som tar examen, säger han.

Skolverket har granskat hur det ser ut nationellt, men inte undersökt läget på kommunnivå eller varför vissa kurser sticker ut i statistiken.

– Lokalt ute i kommuner och skolor är det ju inte säkert att just de här kurserna är problemet, men det kan vara en god idé att börja titta på de kurser som nationellt är problematiska, med många underkända, säger Jonas Ingman.

Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson uppmanar skolor att närmare analysera vilka kurser som just deras elever behöver extra stöd i. Han ser det som värdefullt att hjälpa elever att inte missa en examen som är inom räckhåll.

– Det handlar om förhållandevis små insatser, jämfört med de stora förluster det innebär för den enskilde eleven och samhället när unga inte kan studera vidare eller komma ut på arbetsmarknaden, säger Peter Fredriksson i ett pressmeddelande från Skolverket.

Elever med studiebevis nära examen hade i genomsnitt lägre meritpoäng från grundskolan än de som tog gymnasieexamen. Skillnaden är ganska tydlig, konstaterar Jonas Ingman – även om han inte vill generalisera för mycket.

– Om man kan se meritvärdet som ett mått på förkunskaper, så går de med lägre meritvärde in lite sämre rustade i gymnasieskolan. Problemen startar inte på gymnasiet, utan tidigare än så för vissa, säger han.

 

ur Lärarförbundets Magasin