Läs senare

Ett livslångt lärande ska inte börja med tester

DebattFrån och med i höst ska alla fyra- och femåringar som går i kommunala förskolor i Landskrona få sin kunskapsnivå i matematik uppmätt. Det kan försämra både självkänsla och matteintresse hos många barn, skriver förskolläraren Göran Andersson.

08 aug 2017

Om debattören

Göran Andersson

Förskollärare i Landskrona

För att elever ska uppnå kunskapskraven i de nationella proven i årskurserna 3, 6 och 9 har utbildningsförvaltningen i Landskrona tagit fram en plan som heter ”Matematikstrategi 2015–2017 från förskola till gymnasium”

I den planen finns för förskoleklasserna ett kartläggningsmaterial där man testar varje barns kunskapsnivå. Materialet ska därefter analyseras och resultatet ska leda till förbättrade undervisningsmetoder och högre kunskapsnivåer.

Men det livslånga lärandet börjar i förskolan och beskedet vi förskollärare och barnskötare har fått är att materialet också ska användas på fyra- och femåringar i förskolan. Det är då jag hör en varningsklocka ringa.

Bild: Colourbox

Man räknar med att varje test av ett barn tar ungefär 20 minuter. Det är lång tid för en fyraåring att vara koncentrerad. En del kan säkert uppleva det som spännande och kul men vad händer om barnet inte vill utan vägrar? Ska man tvinga barnet? Har barnen i förskolan överhuvudtaget blivit tillfrågade?

Eftersom testen ska göras individuellt och instruktionerna ska vara samma för alla barn för att få fram ett jämförbart material känns det inte som om detta är rätt metod.  Visserligen är det inte meningen att resultatet ska tillkännages för barnet men nog kan väl även en ung människa känna på sig om den lyckades eller inte.

Ett barn som känner att det kan och att det lyckas med något, stärker sin självkänsla och vill fortsätta. Då måste målet vara uppnåeligt annars kan effekten bli tvärtom och det vill vi ju inte. I förskolan ska alla mål vara uppnåeliga.

Man räknar med att varje test av ett barn tar ungefär 20 minuter. Det är lång tid för en fyraåring att vara koncentrerad.

Det finns mätningar gällande elevers attityd till matematik som visar ett sjunkande resultat med stigande ålder. Alltså, ju äldre elever desto sämre attityd till matematik. Det är så klart ett problem. Är det då rätt väg att utsätta förskolebarn för tester?

Mycket i Landskronas plan för att höja kunskapsnivån för elever är bra. Ett exempel är utbildningen ”Matematiklyftet för förskollärare” som utbildningsförvaltningen satsat på för alla förskolor. Den gör nytta – för visst kan vi förskollärare och barnskötare bli ännu bättre på att stimulera barns intresse för matematik.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

Men vi behöver inte testa barn för att se var undervisningen kan förbättras. Istället behöver vi mer tid tillsammans med barnen och tid till att tillsammans lära av varandra i arbetslagen. Lita på professionen. Då skapas lusten, tryggheten och viljan för ett litet barn att själv fortsätta utforska matematikens underbara värld.

Ett livslångt lärande börjar i förskolan i form av samspel, rutiner, lek, bild, form, dans och rörelse, sång och musik, teater, sagor, ramsor, berättande, naturvetenskap, teknik och mycket mer. I allt detta finns matematiken också.

Landskronas matematikstrategi är en mycket bra plan som kommer att göra stor nytta för eleverna. Men skippa testerna i förskolan.

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin