Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

”Ett svek av katastrofala mått”

Läsa-skriva-räkna-garantiRädda läsa-skriva-räknagarantin! Det uppmanar nio tunga debattörer i en debattartikel på tisdagen med anledning av att allianspartierna och Sverigedemokraterna i förra veckan deklarerade att de tänker rösta nej till regeringens föreslagna garanti för tidigt stöd. ”Det är inget annat än ett svek av katastrofala mått”, skriver debattörerna.

av Mats Thorén
17 okt 2017
17 okt 2017

Det är med ilska och bestörtning vi ser att allianspartierna och Sverigedemokraterna tar avstånd från regeringens förslag om en läsa-skriva-räknagaranti utan att ha en enda konkret idé om vad som i stället ska göras. Det skriver nio debattörer på tisdagens SvD Debatt.

Flera tunga namn finns med bland undertecknarna, däribland den kände psykologen Bo Hejlskov Elvén, professorn och överläkaren i barn- och ungdomspsykiatri Christopher Gillberg, professorn i barn- och ungdomspsykiatrisk vetenskap Sven Bölte samt representanter från flera organisationer, bland annat Dyslexiförbundet, Riksförbundet Attention och Autism- och Aspergerförbundet.

Som Lärarnas tidning rapporterade förra veckan ser regeringens förslag ut att röstas ned i riksdagen eftersom såväl allianspartierna som Sverigedemokraterna är emot förslaget, enligt TT.

Alliansen och SD befarar – liksom Lärarförbundet, Skolverket, Statskontoret och flera andra remissinstanser – att en åtgärdsgaranti kommer leda till ytterligare detaljstyrning av lärarna och ännu mer dokumentation.

Det är emellertid ingen aspekt som de nio debattörerna diskuterar. De lyfter istället fram att Skolkommissionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Barnombudsmannen med flera är positiva till förslaget.

”En viktig del i förslaget”, skriver debattörerna, ”är att ansvaret för huvudmännen blir mycket tydligare. Skolor ska helt enkelt inte längre tvingas neka stöd därför att det saknas pengar eller andra förutsättningar…”.

I dag sätts mest stödresurser in i årskurs nio i svensk skola. Syftet med regeringens förslag är att stärka elevers möjlighet att få stöd redan från förskoleklass. Förslaget går ut på att skriva in en åtgärdsgaranti i skollagen, med krav på tidig kartläggning av kunskaper i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Förslaget innehåller även ökade krav på specialpedagogisk kompetens på skolor.

ur Lärarförbundets Magasin