Läs senare

Ett svek som minskar Lärarförbundets inflytande

DebattAtt stänga ute obehöriga lärare från Lärarförbundet är ett svek mot skolor i utsatta områden. Medlemstappet kommer att slå hårt mot våra kommuner och göra att det fackliga arbetet försvåras och vårt inflytande minskar, skriver lokalavdelningsstyrelserna i Huddinge, Botkyrka och Södertälje.

15 mar 2018

Om debattörerna

Huddinge lokalavdelnings-

styrelse genom ordförande Annica Carlson

 

Botkyrka lokalavdelnings-

styrelse genom ordförande Linda Larsson

 

Södertälje lokalavdelnings-

styrelse genom ordförande Jaana Lundqvist

 

Lärarförbundets förbundsstyrelse föreslår i sina remissförslag inför kongressen att obehöriga lärare inte längre ska vara välkomna som medlemmar. Nuvarande icke-utbildade lärare får stanna kvar men frågan är hur lockande medlemskapet är när man egentligen inte är välkommen.

Lärarbristen kommer att vara fortsatt stor, och öka många år framöver, vilket innebär att det inte går att undvika att obehöriga kommer att undervisa i våra skolor. Det kommer helt enkelt inte att finnas tillräckligt med legitimerade lärare.

Om förbundsstyrelsens förslag blir verklighet är det ett stort svek mot alla de skolor i socialt utsatta områden, där lärarbehörigheten ofta är betydligt lägre än i mer välmående områden, vilket är läget i Södertörnskommunerna Huddinge, Botkyrka och Södertälje.

Illustration: Colourbox

Enligt Skolverkets statistik var andelen heltidstjänster i Huddinge med legitimerade lärare och behöriga i ämnet 70,9 procent, hösten 2016. I Botkyrka var motsvarande siffra 59,7 procent och i Södertälje 58,1 procent.

Lärarförbundets inflytande i utanförskapsområden kommer att minska drastiskt och andra fackliga organisationer, med avsevärt mindre kunskap och insikt i skolfrågor, får chansen att öka sitt inflytande. Vi anser att detta är förödande för såväl elever som lärare på skolor i socioekonomiska utsatta områden.

Redan idag ökar skolsegregationen i våra kommuner. Förbundsstyrelsens förslag kommer att slå hårt mot likvärdigheten eftersom Lärarförbundets närvaro kommer att minska kraftigt i de utsatta skolorna.

Andra fackliga organisationer, med avsevärt mindre kunskap och insikt i skolfrågor, får chansen att öka sitt inflytande.

Vi anser att det är ytterst allvarligt att vårt förbund, som anser sig arbeta för ökad likvärdighet mellan och inom skolor, föreslår en förändring som kommer att ge motsatt effekt. Lärarförbundet ska verka för att minska skolsegregationen enligt stadgarnas portalparagraf, inte bidra till att den ökar. Ökad likvärdighet måste vara en prioriterad fråga för förbundet.

Hotet som nu hänger över Lärarförbundet i våra kommuner är att vi på sikt kommer att tappa en ansenlig del av våra medlemmar, vilket starkt försvårar vårt fackliga arbete genom att vi förlorar legitimitet, representativitet och att antalet timmar facklig förtroendetid minskar kraftigt.

Vi hoppas att kongressen inser följderna av förbundsstyrelsens förslag och ser till att alla som arbetar som lärare även i fortsättningen är välkomna i vårt förbund, så att Lärarförbundet har fortsatt starkt inflytande över elever och lärares villkor i alla sorters skolor.

Om LT Debatt

Det här är en debattartikel. Åsikterna som uttrycks är skribentens egna.

Debattera hos oss!

Välkommen att göra din röst hörd i Lärarnas tidning. Vi efterlyser debattinlägg om såväl skolpolitik som lärarnära professionsfrågor.

Skriv max 3 000 tecken, underteckna med namn, titel och gärna bostadsort. Mejla till debatt@lararnastidning.se

ur Lärarförbundets Magasin