Läs senare

Eva-Lis Sirén: Ett kraftfullt slag i luften

Lärarförbundets ordförande tycker att utbildningsminister Jan Björklund och utredningen om ordning och reda i skolan fokuserar på fel saker.
– Jag blir beklämd. Förslaget är teknikfientligt, säger Eva-Lis Sirén.

09 sep 2014

På tisdagen presenterade regeringens utredare Metta Fjelkner två förslag för att skapa ordning och reda i klassrummen: möjlighet att ge lokala ordningsomdömen samt en rättighet för lärare att omhänderta föremål som kan vara störande i klassrummet, till exempel mobiltelefoner.

– Lärare har redan idag möjlighet att beslagta mobiler om de stör. I rapporten Education at a Glance som kom idag framhålls Sverige som ett föredöme vad gäller att nyttja modern teknik. I ljuset av det är förslaget teknikfientligt, säger Eva-Lis Sirén.

Vad som istället krävs är enligt Lärarförbundet bland annat satsningar på tidigt stöd för de elever som behöver det, mer resurser till särskilt stöd och minskad administration för lärarna.

– Om lärarna får mer tid över till förberedelser, mer tid till mindre grupper och till varje elev då blir det lugnare i klassrummet, säger Eva-Lis Sirén.

Hon tycker att utbildningsministern i stället borde fokusera på den kommande generationsväxlingen i lärarkåren och möta behovet av fler lärare.

– Det är sorgligt att den här typen av förslag kommer upp gång på gång. Det är ett kraftfullt slag i luften, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin