Läs senare

Eva-Lis Sirén: Förlust för lärare, elever och föräldrar

– Det här är inte bara en förlust för en redan hårt pressad lärarkår utan också för elever och föräldrar. En lärare måste få tid till planering och efterarbete om undervisningen ska kunna hålla en hög kvalitet, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén efter domen i Arbetsdomstolen.

22 jun 2011

Hon befarar att fler kommuner nu kommer att öka lärarnas undervisningstid. Det som oroar henne mest är att det inte sker utifrån verksamhetens behov utan endast för att få budgeten i balans.
– Samtidigt får lärarna allt mer administrativa uppgifter. Staten och arbetsgivarna måste nu rensa i lärarnas arbetsuppgifter, säger Eva-Lis Sirén.

Enligt Lärarförbundet har AD har gjort en strikt juridisk tolkning utan att ta hänsyn till vad parterna avsåg när avtalen tecknades. Lärarförbundet ser ändå något positivt i domen och med att AD skriver att det inte går att höja undervisningstiden hur mycket som helst av arbetsmiljö- och andra lämplighetsskäl.
Lärarförbundet kommer nu granska hur lärarnas arbetsmiljö påverkas i varje kommun som höjer undervisningstiden.
– Det kommer vi att bevaka stenhårt, säger Eva-Lis Sirén.
Lärarförbundet har stämt flera andra kommuner som höjt undervisningstiden avtalsbrott. Parterna är överens om att onsdagens dom kommer att vara vägledande för de målen.

Också Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner befarar att domen innebär ytterligare försämringar för lärarna och att det går ut över eleverna. Hon säger att LR:s medlemmar nu inte kommer att acceptera något annat än tydliga och skarpa formuleringar om undervisningstid i kommande avtal.
– Vi behöver bli mer uppmärksamma när vi skriver avtal med SKL, säger Metta Fjelkner.

ur Lärarförbundets Magasin