Läs senare

Eva-Lis Sirén: Nu måste arbetsgivarna bli eniga

Lärarförbundet drar sig inte för konfrontation om inte arbetsgivarna i Sveriges Kommuner och Landsting backar från sin hårdföra linje.

15 apr 2010

 – Viktigast är att vi får i gång konstruktiva förhandlingar, säger förbundets ordförande Eva-Lis Sirén.  
  I skrivande stund har några bud varken överlämnats eller avvisats i lärarnas förhandlingar. Vad som för tillfället diskuteras vill hon inte kommentera.  
  – Vi respekterar svensk tradition att förhandlingar förs vid förhandlingsbordet.  
  Eva-Lis Sirén möter starka reaktioner på medlemsmöten och vid arbetsplatsbesök.  
  – Man undrar varför lärarna och skolan ständigt ifrågasätts. Varför ger de sig på oss hela tiden? frågar många.  
  Utspel och politiska avhopp har de senaste veckorna väckt uppmärksamhet även utanför lärarleden. Den 15 mars krävde 198 skolchefer i Dagens Nyheter 40-timmarsvecka för lärare.  
  Nio S-märkta kommunpolitiker kontrade med att samarbete om skolans kvalitet är viktigare än strid om fem timmar förtroendearbetstid. 

Stockholms skolborgarråd Lotta Edholm (FP) instämde, varpå hennes partikamrater i SKL lämnade lärarförhandlingarna. Även V:s representant hör till kritikerna.  
  Flera stora dagstidningar har kommenterat förhandlingarna på ledarplats. Så gott som alla stöder lärarna.  
  Eva-Lis Sirén summerar:  
  – Allt fler inser att vi måste diskutera skolans innehåll, inte den här typen av tekniska resonemang som SKL för.  
  Hon konstaterar splittringen på arbetsgivarsidan men hoppas för förhandlingarnas skull att motparten förmår att samla sig.  
  – Alla partier måste ta ansvar för att vi byter fokus i förhandlingarna, säger hon.  
  Enligt Eva-Lis Sirén har SKL:s positioner också förskjutits något. I ett offentligt brev till landets kommuner nyligen skisserade SKL:s ledning en modell som bygger på lokala överenskommelser.  
  – Min slutsats är att SKL därmed inte längre kräver att bilaga M om arbetstiderna måste bort ur det centrala avtalet.  
  I brevet diskuteras också större lokala lönepåslag för den som prövar andra arbetstider.  
  – Uppenbarligen finns mer pengar, säger Eva-Lis Sirén. 

Vägen till ett nytt avtal är fortfarande lång. Och Eva-Lis Sirén försäkrar att lärarförbunden står fast vid de yrkanden som fastställdes i höstas.  
  – Vi står upp för att bilaga M ska vara kvar och att lärare i alla skolformer ska ha tillräckligt med tid för planering.

ur Lärarförbundets Magasin