Läs senare

Eva Svärdemo Åberg: Lärande på distans

Förutsättningarna för kommunikation och lärande utgörs av ett socialt växelverkande samspel mellan två motstridiga krafter - intersubjektivitet och alteritet. Om samspelet får slagsida upphör kommunikationen.

27 maj 2004

Det är genom att pendla i olika grader mellan de här krafterna som kommunikationen formas liksom de studerandes möjlighet att lära, visar Eva Svärdemo Åberg.

Det blir allt vanligare att studera på distans. Avhandlingen visar på möjligheter och begränsningar för kommunikation och lärande i både klassrumsmiljö och datorbaserad nätverksmiljö.

Det Eva Svärdemo granskat är vad som händer i en distanskurs och vilka kommunikationsmönster som visar sig.

Hur kommunicerar lärare och studerande när de möts i klassrum och på webben? Vilken betydelse får kommunikationsmönstret för de studerandes möjligheter att lära? Vad tycker lärarna och de studerande själva om sina erfarenheter, och vilka möjligheter och begränsningar för kommunikation och lärande lyfts fram.

Eva Svärdemo Åberg är verksam vid Lärarhögskolan i Stockholm som lärarutbildare och forskare. Härnäst kommer hon att arbeta med forskningsprojektet Digitala läromedel och lärobjekt i svensk skola -brukarperspektiv, som ska analysera, beskriva och försöka förstå hur studerande använder olika digitala läromedel som verktyg för lärandet i undervisning.

Avhandlingens titel: Lärande genom möten. En studie av kommunikation mellan lärare och studerande i klassrumsmiljö och datorbaserad nätverksmiljö.

Disputation: 28 maj 2004, Lärarhögskolan i Stockholm/Stockholms universitet

Kontakt. Eva Svärdemo Åberg, 08-737 96 39: eva.svardemo-aberg@lhs.se

ur Lärarförbundets Magasin