Läs senare

Examensdags för snabbutbildade lärare i matematik och NO

I januari utexamineras 20 lärare i matematik och naturvetenskap från en ny snabbutbildning i Göteborg. Satsningen ses som lyckad och nästa omgång ökar antal platser till 50.

11 nov 2015

Göteborgs universitet och Göteborgs stad startade för snart ett år sedan en lärarutbildning riktad till ämnesbehöriga i matematik och NO-ämnena. Den kan ses som en variant på Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU), som pågår under tre terminer i normal studietakt. Den nya utbildningen har ett snabbare tempo: en studietakt på 125 procent och studier på sommaren.

Men det tycks inte avskräcka den här gruppen studenter.

– Vi är något bra på spåret, säger Annette Mitiche, projektledare för satsningen i Göteborg stad.

Intresset är enligt henne mycket stort och antalet platser utökas därför till 50 nästa år.  

Ytterligare en skillnad mellan den ordinarie och den alternativa KPU:n är att den senare har en starkare koppling mellan studierna på högskolan och utbildningen ute på skolorna (så kallad verksamhetsförlagd utbildning, VFU). Exempelvis samarbetar universitet med vissa utvalda skolor och VFU:n är tydligare integrerad med övriga kurser.

Båda varianterna innehåller också en utbildningsvetenskaplig kärna. Man kan välja mellan att examineras för grundskolan årskurs 7–9 i två ämnen eller för gymnasieskolan i ett ämne.

ur Lärarförbundets Magasin

Lärarnas tidning frågar

Hej! Får vi ställa en fråga?
Vi undrar om du är: