Läs senare

Examensklart för lärare med äldre utbildning

Regeringen har nu beslutat att de tusentals lärare som har en äldre lärarutbildning ska kunna få ut sin legitimation, utan att behöva göra kompletteringar.

30 Maj 2011

Beslutet, som utbildningsdepartementet tidigare har aviserat, fattades av regeringen i torsdags (26 maj).
Det innebär att lärare som har en fullständig lärarutbildning som påbörjades före 2001 men som inte har hämtat ut sitt examensbevis ska kunna göra det. Examensbeviset behövs för att  kvittera ut den nya lärarlegitimationen.

Regeringen fattade också beslut om att yrkesverksamma lärare som inte har gått klart sin lärarutbildning bara behöver läsa in de kurser som saknas för att få ut sin lärarexamen. Enligt regeringens tidigare förslag fanns det risk för att lärarna skulle tvingas läsa in även helt andra kurser för att komplettera sin utbildning. Högskolorna ska också värdera om lärare genom sin yrkeserfarenhet redan har sådana kunskaper att de kan få examen utan att läsa extrakurserna.

Dessutom har regeringen nu beslutat att starta en kompletterande pedagogisk utbildning (KPU) på 90 poäng. Den är till för exempelvis ingenjörer som vill bli lärare eller för ämneskunniga personer som vill bli lärare i mindre ämnen på gymnasiet som till exempel italienska, media och data.

ur Lärarförbundets Magasin