Läs senare

Examinationsrätt omprövas

19 feb 2010

Kraven på dagens lärarutbildningar skärps och samtliga lärosäten kommer att få sin examinationsrätt prövad på nytt.
    Till skillnad mot i dag då alla lärarutbildningar kan utbilda lärare för hela skolsystemet kommer den nya examensrätten att gälla för vissa inriktningar eller ämnen. Tanken är att det ska ske en automatisk utsortering bland lärosätena för att begränsa dagens utbud.
— Det är självklart att det måste bli så. Det blir en kompetenshöjning, säger Anders Olsson, utbildningschef på lärarutbildningen vid Malmö högskola.
    Malmö högskola, som har en av de största lärarutbildningarna i landet, räknar med att söka examinationsrätt från förskollärare till lärare i gymnasieskola.

ur Lärarförbundets Magasin