Läs senare

Experten: Viktigt tänka på följderna för eleven

20 Jan 2012

Foto: Staffan GustavssonAtt bli kär i en förälder, eller upptäcka att man kanske skickat ut fel signaler, är kanske inte något man väljer att lufta för sina kolle­ger i lärarrummet. Men Gunnel Colnerud, psykolog och professor i pedagogik vid Linköpings universitet, tror inte att det är helt ovanligt att det uppstår en förälskelse mellan en lärare och en förälder.
  — Frågan är hur man lever ut det. Går det så långt att man inleder ett förhållande kan det bli knepigt, rent etiskt, säger hon.

Gunnel Colnerud tänker framför allt på eleven och vilka konsekvenser det kan få för henne eller honom. Om mamma eller pappa inleder ett förhållande med elevens lärare får ju läraren och eleven helt plötsligt en privat relation.
  Även om inte det vuxna paret flyttar ihop så leder relationen ändå till att rollerna förändras.
  — Om relationen håller tror jag att man måste byta arbetsplats. Man kan inte gärna lösa det genom att eleven får byta klass eller skola.
  Å andra sidan är det inte oproblematiskt att flytta läraren heller. Det kan få konsekvenser för hela klassen, menar Gunnel Colnerud.
  — Vi vet att elever kan tappa mycket på grund av ett lärarbyte. Man kan tvingas till det av många olika skäl men att skälet ska vara lärarens relation med en förälder är svårt att försvara.Foto: Simon Lindh

Oavsett om det handlar om en förälskelse eller en konflikt med en förälder måste man förhålla sig till yrkes­etiken, menar Åsa Dahlberg, lärare och ledamot i Lärarnas yrkesetiska råd.
  Åsa Dahlberg anser att lärare ska vara noga med att hålla isär yrkesrollen och sitt privata liv. Samtidigt ska man, enligt de yrkesetiska reglerna, arbeta för att skapa förtroendefulla relationer med både elever och föräldrar. Det här behöver i regel inte ställas mot varandra.

Men undervisar man till exempel sina egna barn, något som inte är helt ovanligt på små orter, kan det uppstå komplicerade situationer.
  — Läraryrket blir mer och mer komplext och det finns många märkliga situationer som kan uppstå. Det gäller att vara extra vaksam och hantera situationen profess­ionellt. Man måste tänka bort det privata, säger hon.
  Det finns ingen myndighet eller instans som kontrollerar att lärare följer yrkesetiken. Åsa Dahlberg tror dock att den ansvars­nämnd som tillsätts med anledning av lärarlegitimationen kommer att få in ärenden som berör yrkesetiken. På så sätt kan ansvarsnämnden i vissa fall fungera som en kontrollinstans. Men i övrigt vilar det på lärarnas axlar att själva ha insikten om att situationen kan gå över styr.
  — Lärare behöver få mer tid att diskutera olika yrkesetiska dilemman och frågeställningar. Helst innan de uppstår i verkligheten. Om man inte själv ser att situationen, av någon anledning, har blivit ohållbar hoppas man ju att det är ett så pass öppet klimat på arbetsplatsen så att man får stöd från sina kolleger. 

ur Lärarförbundets Magasin