Läs senare

Expertens råd: Byt stol direkt och bli chef på riktigt.

LärarlivDet finns många fallgropar för den som blir chef över sina tidigare kolleger. Lis Vibeke Kristensen är ledarskapsutvecklare och har tillsammans med Anne-Marie Thalund skrivit boken ”Från kollega till chef”.

04 maj 2017
Lis Vibeke Kristensen, ledarskapsutvecklare.

Hon säger att det är viktigt att gå in i den nya rollen direkt och så att säga ”sätta sig i stolen på andra sidan skrivbordet”.

— Det är väldigt vanligt att man vill fortsätta att vara kollega och vän. Men det finns ingen smekmånad. Förväntningarna är annorlunda från första dagen. Nu är du chef och kollegerna är dina medarbetare. Det måste man vara medveten om, säger Lis Vibeke Kristensen.

I boken listar hon de vanligaste fallgroparna. En av dem är att förvänta sig samma lojalitet och sympati från medarbetarna som när de var kolleger.

Tänk på detta

  • Förvänta dig inte samma lojalitet av dina medarbetare som när ni var kolleger.
  • Vifta inte bort kritik med att den beror på avundsjuka.
  • Är du konflikträdd kan det leda till att din chefsroll undermineras.
  • När du inte längre är en i gänget måste du hitta nya nätverk för professionellt stöd.

Källa: Lis Vibeke Kristensen

— Du får aldrig ta en vän som gisslan och förvänta dig stöd trots att ni är oense eller när du tar beslut som går ut över gruppen. För då berövar du medarbetaren möjligheten att vara kritisk.

På motsvarande sätt finns det ofta förväntningar från personalgruppen att den nya chefen ska gå deras ärende. Detta kan bli särskilt påfrestande för mellanchefer, som till exempel förskolechefer och rektorer, eftersom de ofta hamnar i en position där de måste genomföra ledningens eller politikernas beslut.

— Även om du tycker att det är absurda beslut är det inte i arbetsgruppen du ska lansera kritiken. Den chef som solidariserar sig med den egna gruppen riskerar att förlora i trovärdighet hos både ledningen och bland medarbetarna.

Lis Vibeke Kristensen säger att man gentemot ledningen självklart ska driva frågor som är viktiga för arbetsgruppen, men att det är viktigt att veta var gränsen går.

— Det handlar inte om att bli ledningens instrument. Men om att förstå chefsrollen och kunna implementera även obekväma beslut.

När man blir chef över sina tidigare kolleger är det bra att snabbt tydliggöra rollerna, påpekar Lis Vibeke Kristensen. Ett sätt är att kalla till ett stormöte och berätta vad medarbetarna kan förvänta sig av dig som chef och vad du förväntar dig av dem. Dessutom bör man ha individuella möten.

— De behöver inte vara långa. Men de går inte att skjuta upp. Det är viktigt att prata ut om förväntningar med var och en. Som kollega uppfattar man ofta arbetsgruppen som en homogen grupp där man delar värderingar och kanske även socialt liv, men som chef måste man se medarbetarna som individer med olika agendor och intressen, säger Lis Vibeke Kristensen.

För att klara chefsjobbet är det också viktigt att kräva tid och ekonomi för att fortbilda sig. Särskilt om man inte har tidigare erfarenhet eller utbildning i ledarskap. Dessutom måste man hitta nya nätverk för stöd.

— Det är inte medarbetarna som ska vara ditt stöd. Det måste du hitta någon annanstans.

Lästips

Från kollega till chef av Lis Vibeke Kristensen och Anne-Marie Thalund

Arbetsgruppens psykologi av Barbro Lennéer-Axelson och Ingela Thyfors

Om konflikter – hemma och på jobbet av Barbro Lennéer-Axelson och Ingela Thyfors

Lära kvinnor leda kvinnor av Barbro Dahlbom-Hall

Lära kvinnor chefa män av Barbro Dahlbom-Hall

ur Lärarförbundets Magasin