Läs senare

Extra bidrag ger 750 nya folkhögskoleplatser

I höst skjuter regeringen till 45 miljoner kronor till folkbildningen. Pengarna ska gå till att utöka antalet platser på allmän kurs, som ger behörighet till högskolan.

06 aug 2015

– Folkhögskolorna kan med sin speciella pedagogik fånga upp elever som kanske haft svårt att klara skolan i det reguljära skolväsendet, säger gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic.

På Folkhögskolan i Angered i Göteborg är en stor andel – 65 procent – av kurserna just allmän kurs. Rektor Kina Thorsell är mycket nöjd med regeringens beslut.

– Det är suveränt. Vi är en folkhögskola i förort och här finns ett stort behov av behörighetsgivande kurser, säger hon.

I höst blir det tio extra platser på Folkhögskolan i Angered, en siffra som hade kunnat vara högre om bara lokalerna tillät det.

– Det här ger oss en möjlighet att knö in så många det bara går, men när vi får nya och större lokaler blir det ännu fler, säger Kina Thorsell.

Både Kina Thorsell och Svenska Folkhögskolans Lärarförbunds ordförande Ingela Zetterberg säger att regeringens satsning betyder mycket, men de hade ännu hellre sett att det generella statsbidraget höjdes.

– Det hade varit tryggare och bättre för våra studenter och lärare. Det här är ändå en punktinsats, även om ambitionerna finns att det ska bli en långsiktig satsning, säger Ingela Zetterberg.

I vårbudgeten aviserades 2000 platser årligen från och med 2016. Men Ingela Zetterberg hänvisar till det parlamentariska läget som gör regeringens löften osäkra.

Kina Thorsell betonar vikten av att folkbildningen får behålla sin frihet.

– Vi skulle hellre vilja ha möjligheten att kunna välja till vilken verksamhet pengarna skulle gå. Vi hade ändå satsat på allmän kurs, men det hade varit en bättre signal från regeringen att de inte vill detaljstyra för mycket, säger hon.

ur Lärarförbundets Magasin