Läs senare

Extra platser för arbetslösa på folkhögskolor

Regeringen satsar på folkhögskoleutbildningar för att minska långtidsarbetslösheten. I budgetpropositionen föreslår regeringen att långtidsarbetslösa ska få möjlighet att gå yrkesinriktade kurser i upp till två år med aktivitetsstöd.

25 aug 2015

Utbildning på folkhögskola och ”extratjänster” i offentlig sektor ska bidra till att stoppa, och på sikt även avveckla fas 3 för långtidsarbetslösa. Men det kommer att dröja. Först till nästa valrörelse räknar arbetsmarknadsminister Ylva Johansson (S) med att avvecklingen ska vara klar.

– Det är vad jag tror väljarna förväntar sig, säger Ylva Johansson.
 

I dag är 36.000 långtidsarbetslösa hänvisade till fas 3 i jobb- och utvecklingsgarantin – en åtgärd som många beskrivit som en återvändsgränd, där relativt få lyckas komma ut på arbetsmarknaden igen.
 

Regeringen föreslår i budgeten att långtidsarbetslösa ska få möjlighet till yrkesinriktade kurser på folkhögskola. Andra förslag är förlängda SFI-studier för utlandsfödda.
 

Sedan tidigare har regeringen lanserat så kallade extratjänster, enklare jobb i offentlig sektor, helt subventionerade. Och enligt Ylva Johansson har EU nu gett klartecken för extratjänsterna.

– Jag hoppas att förordningarna kan bli klara i november, säger hon.

Sen beror det helt och hållet på arbetsgivarna i kommuner och landsting hur framgångsrikt det blir.

ur Lärarförbundets Magasin