Läs senare

Få anmäler arbetsmiljön

ArbetsmiljöArbetsmiljöverket larmar om att nio av tio skolor brister i arbetsmiljö­arbetet. Men oftast blir det ingen anmälan.

av Torbjörn Tenfält
23 mar 2017
23 mar 2017

En ny rapport från Arbetsmiljöverket visar att nio av tio grund- och gymnasieskolor brister i arbetsmiljöarbetet. Men trots detta och trots nya regler som skärper arbetsgivarens ansvar har bara ett 30-tal anmälningar om bristande psykosocial arbetsmiljö i skolan kommit in till myndigheten under det senaste året.

Sista mars har ett år gått sedan Arbetsmiljöverket införde en ny föreskrift om organisatorisk och social arbetsmiljö. Syftet med den så kallade AFS-en är att minska den arbetsrelaterade ohälsan.

Lärarnas tidning har granskat de 6-6a-anmälningar som lämnats in till verket sedan lagen skärptes. Av de 70-tal ärenden som gäller skolan handlar drygt 30 om organisatoriska brister och brister i den psykosociala arbetsmiljön.

Vad är en 6-6a-anmälan?

  • Arbetsmiljöproblem ska i första hand hanteras lokalt i samverkan med arbetsgivaren.
  • När arbetsgivaren inte åtgärdar problem inom rimlig tid, kan ett skyddsombud göra en anmälan till Arbetsmiljöverket enligt sjätte kapitlet paragraf 6a i arbetsmiljö­lagen.

— Med tanke på hur stor skolbranschen är, är det inte jättemånga anmälningar. Vi ska inte uppmana till att anmäla, men med så många arbetsplatser kunde man tänka sig att det var lite mer frekvent, säger Adam Jansson, projektledare för Arbetsmiljöverkets skolinspektion.

Han har lett den treåriga tillsyn av 2 200 skolor vars slutrapport nu har publicerats. I rapporten redogörs för utbredda problem med ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation. Under arbetet med tillsynen har Adam Jansson hört många beskrivningar av stressen och den höga arbetsbelastningen.

— Vi kommer ibland till skolor där de har surdegar som de jobbat med länge och då kanske de skulle ha drivit dem hårdare.

Det treåriga tillsynsprojektet omfattar all form av arbetsmiljö, även ventilation och buller. Den fysiska arbetsmiljön är omgärdad av tydliga regelverk och är ofta lättare för inspektörer att bedöma, men även där har Adam Jansson slagits av att problem har fått växa utan att det kommit till Arbetsmiljöverkets kännedom.

— Skolan har oerhört lojala arbetstagare. De står ofta ut länge med dålig luft eller en kall eller varm lokal, säger han.

Johanna Jaara Åstrand,
Lärarförbundets ordförande.

— Vårt huvudfokus är det systematiska arbetsmiljöarbetet. Skolhuvudmännen känner till att de ska göra undersökningar och riskbedömningar, men det ser väldigt olika ut med vilken kontinuitet de gör det, säger Adam Jansson.

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand tror att en del av förklaringen till det begränsade antalet anmälningar till Arbetsmiljöverket kan vara att skolhuvudmännen börjat inse att arbetsmiljön för lärarna måste bli bättre.

— Ska man se positivt på statistiken kanske processer är på gång därute.

Så arbetsgivarna har börjat ta ett större ansvar?

— Jag kan inte se att arbetsbelastningen eller arbetsmiljön skulle ha blivit bättre för lärarkåren. Men jag hör ändå en större medvetenhet bland kommunalråd och chefer.

Borde lärarna och deras skyddsombud vara tuffare?

— Vi tar det här på allra största allvar. Men vi får också indikationer om att arbetsmiljö­ärenden ibland fastnar i partsgemensamma samtal utan att de åtgärdas. Det är en sak vi nu ser över, säger Johanna Jaara Åstrand.

ur Lärarförbundets Magasin