Ingår i temat
Legitimation
Läs senare

Få kommuner lägger varsel

Det verkar vara mer undantag än regel att kommuner säger upp alla lärare som inte har legitimation, visar Lärarnas tidnings enkät.

12 nov 2015

Legitimationsrapporten har inte lett till någon våg av varslade lärare och förskollärare. Det visar en enkät som 
Lärar­nas tidning har skickat till ­Lärarförbundets ­regionkontor.

Det verkar vara mer undantag än regel att kommuner, som Södertälje, säger upp alla lärare som inte har legitimation. I andra kommuner där uppsägningar har tillgripits handlar det om enstaka lärare eller förskollärare.

— Många arbetsgivare skramlade tidigare om att de måste säga upp, med hänvisning till skollagen. Då har vi ingripit och arbetsgivarna har ofta backat när de inser att de behöver lärarna, säger regionombudsman Jeanette Fahlman på Lärarförbundets kontor i Mittnorrland.

— Vi upplever inget skarpt läge. Arbetsgivarna klumpar inte ihop alla utan legitimation, utan hanterar varje individ för sig, säger regionchef Jonas Forsberg i Malmö.

­Christina Madfors, arbets­rätts­jurist på Sveriges Kom­muner och Landsting be­kräftar bilden.

— Vi har inte fått fler förfrågningar från kommunerna om uppsägningar på grund av arbetsbrist än annars.

Lärarförbundets regionkontor rapporterar ändå några konsekvenser av reformen.

• Legitimerade förskollärare flyttas, så att det finns minst en per grupp. Förskollärare utan legg blir barnskötare, ibland med ettårsförordnande som förskollärare. Lärare utan legitimation omplaceras.

• De utan legitimation får lägre lön än de som har legg. Arbets­givare aviserar att legi­timation har betydelse för fortsatt löneutveckling.

Uppsägning på 1 av 50 skolor

SKOP har på uppdrag av ­Lärarnas tidning frågat drygt 1 000 rektorer vad legitimationsreformen har lett till.

  • 2 procent svarar att lärare har blivit uppsagda och lika många att lärare blivit om­placerade till annat än lärar­tjänster.
  • 4 procent säger att lärare har blivit omplacerade till andra skolor, 10 procent att legitimerade nu har lektioner i flera klasser och 14 procent att olegitimerade inte får undervisa i ämnen som de tidigare undervisat i.

Alla artiklar i temat Legitimation (15)

ur Lärarförbundets Magasin