Läs senare

Få lärare har ringt stödlinjen mot våldsbejakande extremism

ExtremismAntalet lärare och annan skolpersonal som har ringt stödlinjen mot våldsbejakande extremism är lågt. Det visar siffror från Röda korset, som drivit verksamheten.

12 jan 2017

Projektet med den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har beskrivits som ett stort fiasko. Den första samordnaren, Mona Sahlin, fick sluta efter avslöjanden om felaktiga intyg till hennes livvakt. Hennes efterträdare Hillevi Engström meddelade kort efter att hon tillträtt att hon ville sluta.

Förutom organisatoriska problem har myndighetens stödtelefon haft svårt att nå sin målgrupp – och när oroliga anhöriga väl ringde var det ingen som svarade. Detta framgår av regeringens utvärdering av verksamheten.

Stödtelefonen instiftades i november 2015 och syftet var främst att stötta anhöriga till individer som är på väg att ansluta sig till extremistiska miljöer. Men även att ge rådgivning till kommuner, organisationer och myndigheter. Regeringens utvärdering visar dock att endast 240 samtal har besvarats under den period som telefonlinjen har varit öppen. En fjärdedel av samtalen har varit från anhöriga.

Enligt Röda Korset, som drivit stödlinjen, har man sedan starten tagit emot ett 70-tal samtal från yrkesverksamma inom skolan. Dessa samtal rör i de flesta fall oro kring någon enskild elev som uttryckt extrema åsikter eller sympatier för en extremistisk gruppering och en önskan att få råd om hur man bör bemöta eleven.

Röda Korset tar över

  • Samordnaren instiftades 2014 efter ett regeringsbeslut och arbetar för att förbättra samverkan mellan myndigheter, kommuner och andra aktörer för att motarbeta och förebygga våldsbejakande extremism.
  • Enligt regeringens utvärdering behöver verksamheten kring stödtelefonen förbättras. Det gäller bland annat hur man bättre kan lotsa vidare de som ringer till lämpliga myndigheter.
  • Den 1 februari 2017 kommer Rädda barnen att ta över driften av stödlinjen.
  • I januari tillträdde Anna Carlstedt som ny samordnare.
  • Uppdraget kommer att fortlöpa till 2018 då Myndigheten for samhällsskydd och beredskap (MSB) föreslås ta över ansvaret.

Lärare och skolpersonal kan dock också vända sig till Skolverkets upplysningstelefon med den här typen av frågor. Men inte heller hit har det varit någon rusning. Tvärtom – hittills har myndigheten bara tagit emot en handfull samtal från oroliga lärare och rektorer.

ur Lärarförbundets Magasin