Läs senare

Få lärare hinner rätta nationella prov inom ordinarie arbetstid

Nationella provBara 15 procent av lärarna uppger att de nationella proven ryms inom deras reglerade arbetstid. Det visar en undersökning från Lärarförbundet, som kräver att proven tas bort.

av Niklas Arevik
19 Maj 2017
19 Maj 2017

Enligt Skolinspektionens beräkning lägger lärare ned en timmes arbetstid per elev och nationellt prov. Det blir totalt över en veckas arbetstid för en lärare som ska rätta 50 prov. Den tiden är det få som har, enligt en undersökning från Lärarförbundet. Närmare bestämt är det bara 15 procent av lärarna som lyckas rätta de nationella proven inom reglerad arbetstid.

Johanna Jaara Åstrand.

– Det är inte hållbart. Och det är ytterligare ett bevis på att de nationella proven i sin nuvarande form gör mer skada än nytta, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Förbundet vill i stället för dagens system införa frivilliga bedömningsstöd för lärare, en synpunkt de framförde redan i höstas i sitt remissvar på förslaget om ett nytt nationellt system för kunskapsbedömning.

I undersökningen hävdar 75 procent av de tillfrågade lärarna att deras undervisning blir lidande på grund av de nationella proven. Och 83 procent uppger att eleverna inte kompenseras för den uteblivna undervisningen.

– Det är tydligt hur dåligt det nuvarande systemet fungerar. Eleverna drabbas hårt, säger Johanna Jaara Åstrand.

ur Lärarförbundets Magasin