Läs senare

Få nya lärarstudenter i bristämnen

Endast tre lärarstudenter har antagits i höst för att bli lärare i tyska på högstadiet. Det visar Lärarnas tidnings genomgång.

12 aug 2015

Som Lärarnas tidning tidigare berättat ökar antalet antagna lärarstudenter höstterminen 2015 jämfört med tidigare år. Men långt ifrån tillräckligt många ämneslärare utbildas i de ämnen där det råder störst brist på lärare. Sämst ser läget ut i teknik, kemi och moderna språk. 

Lärarutbildningen vid Göteborgs universitet har en medveten strategi att locka fler studenter till bristämnena.

– Vi lägger bland annat ut statistik om arbetsmarknaden för att visa hur det ser ut och begränsar antalet platser där det inte finns så stort behov, säger Tove Westerberg, utbildningsplanerare vid lärarutbildningen vid Göteborgs universitet.

Som exempel nämner hon att historia och religion är små ämnen i skolan men att en stor del av lärarstudenterna är intresserade av de ämnena.

Liksom tidigare terminer är det få som väljer ämneslärarinriktningar mot år 7-9. I tyska är det bara tre studenter som antagits till den inriktningen. Även i franska, spanska och biologi är antalet studenter som läser till ämneslärare lätträknade (se ruta).Tove Westerberg tycker att inriktningarnas uppdelning i år 7-9 respektive gymnasiet är missvisande, vilket kan påverka studenternas val.
– Det borde heta ämneslärare i 2 eller 3 ämnen i stället, eftersom inriktningen mot år 7-9 även ger behörighet i år 4-6 och inriktningen mot gymnasiet i vissa fall ger behörighet hela vägen ner till år 1, säger hon.

Trots låga antagningssiffror i de naturvetenskapliga ämnena har läget förbättrats jämfört med för tre år sedan. Hösten 2012 antogs 25 ämneslärare i kemi jämfört med 44 hösten 2015. I teknik har det gått från 11 till 29 antagna och i fysik från 45 till 102.

I de moderna språken har i princip ingen förbättring skett.

Tove Westerberg påpekar att UHR:s statistik bara ger en del av bilden av hur många lärare som utbildas i olika ämnen. Utöver den tillkommer de som läser en kompletterande pedagogisk utbildning, de som kompletterar för att få behörighet inom VAL samt utländska lärare som läser in svensk behörighet genom ULV.

– I den gruppen finns många som är inriktade på naturvetenskap och språk, säger hon.

Så gjorde vi

  • Lärarnas tidning identifierade lärarprogrammen genom att välja ut de program som innehåller "lärar" i Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik. 
  • De flesta ämneslärarutbildningar väljs med första- och andra- respektive tredjeämne från start, och utifrån det har vi kunnat identifiera antalet som valt olika ämnen, förutsatt att ämnet står utskrivet. 
  • Vid fem lärosäten väljer man bara ingångsämne. Där kan alltså finnas ytterligare studenter som under sin studietid väljer något av ämnena i tabellen nedan som andra- eller tredjeämne.
  • 2015-08-17 kompletterades statistiken med några lärarprogram ht2012 som inte innehöll "lärar". Uppgifter i texten korrigerades.

Antal studenter som antagits till ämneslärarprogram där följande ämnen ingår

Ämne Inriktning år 7-9 Inriktning gy Totalt
Teknik 17 12 29
Kemi 14 30 44
Fysik 18 84 102
Biologi 8 76 84
Tyska 3 29 32
Franska 5 35 40
Spanska 5 70 75
Bild 9 69 78
Hem- och konsumentkunskap 56 56

Som jämförelse antogs 917 studenter till ämneslärarprogram där ämnet engelska ingår, 552 till program med historia, 481 till program med samhällskunskap och 420 till program med matematik.

Källa: Statistik från Universitets- och högskolerådet, bearbetad av Lärarnas tidning

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin