Läs senare

Få nyanlända börjar på friskolor

Nyanlända eleverTrots att över 100 friskolor anmält sitt intresse för att emot nyanlända elever i en särskild kvot, har hittills endast ett 60-tal elever tagits in på friskolor med kö.

03 aug 2017
Paula Hammerskog, Academedia.

– Det är mycket få nyanlända som söker själva till våra skolor. De flesta känner inte till systemet, säger Paula Hammerskog, kommunikationsdirektör på skolkoncernen Academedia, till Dagens Nyheter.

Fördelningen av nyanlända elever är ojämn, visar siffror från Skolverket. 10 procent av landets grundskolor har tagit emot 43 procent av alla nyanlända elever, medan 700 skolor inte tagit emot några alls.

För att ändra på detta bestämde regeringen i fjol att friskolor med kö kan ta emot nyanlända vid sidan av den vanliga kön.

125 friskolor har anmält sig till Skolinspektionen för att vara med. En av dem, Kunskapsskolan, har tagit in 29 elever och räknar med ytterligare till hösten. Academia uppskattar antalet till 20-30.

Sveriges Kommuner och Landsting menar att problemet är boendesegregationen. Friskolorna har tidigare klagat på att kommunerna inte är intresserade av att informera om dem.

ur Lärarförbundets Magasin