Läs senare

Få skolappar håller måttet

Utbudet av digitala läromedel på internet är gigantiskt – men få utbildningsappar håller måttet, visar en ny avhandling.
– Det finns appar som är direkt skadliga. Som uppmuntrar elever att inte tänka, säger forskaren Björn Sjödén.

28 okt 2015

Datorer och läsplattor har under en längre tid haft en naturlig plats i klassrummen runt om i Sverige, men det är inte lätt för landets lärare att hitta bra digitala läromedel att använda i undervisningen. Endast i Appstore finns det över 100.000 så kallade utbildningsappar.
–Det är ett alldeles för stort utbud att överblicka och beskrivningarna av apparna är mer en form av marknadsföring. Det finns inga riktlinjer eller normer som avgör kvaliteten på apparna, säger Björn Sjödén, doktor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet.

I en förstudie till sin avhandling undersökte han de 100 vanligaste applikationerna inom ämnena matematik och svenska. 42 av dem kunde räknas som digitala läromedel och bland dem gav endast 17 procent någon form av informativ feedback till användaren.
– Något som vi vet är kognitivt effektivt är att visa på konsekvenser om man svarar fel på en uppgift. Men när vi tittade på hur det såg ut i svenska appar var denna feedback helt frånvarande. Informativ feedback frammanar ju en reflektion över uppgiften och det är precis det vi vill att eleven ska få, säger Björn Sjödén.
Skolverket fick nyligen två uppdrag från regeringen som rör digitaliseringen av skolan och förhoppningen är att ett första kompetensutvecklingsprogram ska vara på plats hösten 2016.
– Här är ett område där det är väldigt tydligt att både lärare och skolledare behöver kompetensutveckling för att kunna värdera och kvalitetsgranska digitala resurser, säger Katarina Lycken Rüther, undervisningsråd på Skolverket.

ur Lärarförbundets Magasin