Läs senare

Få vuxna på fritids skapar oro

En tredjedel av föräldrarna är oroliga för sina barn när de är på fritids. Det visar rapporten "Har någon sett Matilda?" från fackförbundet Kommunal.

22 okt 2012

Av de som är oroliga är sju av tio föräldrar rädda för att deras barn blir utsatta för trakasserier. Fyra av tio är oroliga för att barnen utsätts för fysiskt våld.

– Oron bottnar i att det finns för få vuxna i verksamheten, säger Annelie Nordström, Kommunals ordförande.

Barngrupperna i dag är dubbelt så stora jämfört med för 30 år sedan och det går tre gånger så många barn per vuxen idag. 1980 var det i genomsnitt sju barn per årsanställd. 2011 ligger genomsnittet på 20 barn per anställd.

En annan konsekvens av nedskärningarna är att fritidshemmen har blivit mer förvaring än utvecklande verksamhet.

Fackförbundet Kommunal kräver att resurserna till fritidshemmen ökas bland annat genom ett riktat statsbidrag till fritidshemmen. Kommunal vill också att Skolverket tar fram krav på maximalt och rekommenderat antal barn i en fritidshemsgrupp samt antal barn per anställd i fritidshemmen.

Alla barn bör också ha rätt till en fritidshemsplats, också barn till föräldralediga, arbetslösa och de med försörjningsstöd, anser förbundet.

Lärarförbundet håller med om Kommunals kritik.

— När barngrupperna har blivit så stora att många föräldrar känner oro för att lämna sina barn på fritids är det en skamfläck och resultatet av åratal av grava försummelser. Visst kostar det att satsa på mindre barngrupper men det kostar ännu mer att låta bli, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén i en kommentar.

Att tappa bort fritidshemmens pedagogiska uppdrag, som fogar samman lärandet i skolan med lärandet utanför skolan,är förödande, anser Eva-Lis Sirén.

— Fritidshemmen är en viktig en del av vårt utbildningssystem och måste ha lika hög kvalitet som förskola och skola. Det är hög tid att fritidshemmen nu får en egen kursplan.

Många tycker grupperna är stora

  • Kommunal har låtit Novus Opinion via enkät fråga 1.000 föräldrar om hur de ser på situationen på fritids.
  • Det fanns i genomsnitt 39 barn per fritidshemsavdelning i fjol, enligt Skolverkets statistik som Kommunal hänvisar till.
  • 24 procent av föräldrarna uppger att deras barn går i grupper med mer än 40 barn, medan 14 procent uppger att det finns 31-40 barn i gruppen.
  • 38 procent av föräldrarna tycker att barngruppen på fritidshemmet är för stor. Drygt hälften, 54 procent, att den är lagom.

   Källor: Kommunal (TT)
 

ur Lärarförbundets Magasin