Läs senare

Facit för lärarassistenterna – så många fick avslag

LÄRARASSISTENTERNära en tredjedel av huvudmännen som ansökt om bidrag för lärarassistenter får mindre pengar än begärt. Totalt går 120 miljoner tillbaka till statskassan. Det erfar Lärarnas tidning.

av Emma Olsson
11 dec 2019
11 dec 2019
I vissa kommuner gör lärarassistenter mycket administrativa uppgifter som kopiering. Ingen huvudman har fått avslag på sin bidragsansökan på grund av vad pengarna ska användas till, meddelar Sofie Lundkvist på Skolverket.

Nu finns ett preliminärt facit för regeringen och samarbetspartiernas satsning på lärarassistenter.

Totalt har de 644 huvudmännen haft möjlighet att få bidraget, 65 procent av dem sökte pengar från de 475 miljoner kronor som regeringen och samarbetspartierna avsatte i budget. Majoriteten, nära 8 av 10 har fått så mycket som de begärt.

Är det någon som fått avslag på grund av vad pengarna ska användas till?
– Nej, det är det inte. Det vi ser är att några har begärt mer än bidragsramen, eller begärt mer än 50 procent av kostnaden. Några har anställda som kom innan första i åttonde, då uppfyller de inte kraven, säger Sofie Lundkvist, enhetschef på Skolverket.

Villkoren för bidraget är att kommunen skjuter till en lika stor summa själv, samt att anställningen ska ha skett efter första augusti 2019.

Bland de kommuner som avstod från att söka bidrag helt, finns Oxelösund, som Lärarnas tidning skrivit om tidigare.

– Oxelösunds tilldelning blir 376 000, som vi kan rekvirera. Då blir det fel på hela grejen. Vad ska jag göra med 376 000 till? Det är en halv tjänst. Ett slag i luften. Jag jobbar för en likvärdig utbildning i Oxelösund. Det är poänglöst att söka 376 000 för en lärarassistent när jag behöver 15-16 stycken. Hade jag fått ett statsbidrag på fem miljoner så hade det varit en annan femma, sa skolchefen Mikael Wallström till Lärarnas tidning.

Under ansökningstiden har Skolverket mjukat upp reglerna för vad som anses vara en lärarassistent, till att gälla personer som avlastar lärarna.

– Nu gör vi tolkningen att det kan vara olika från verksamhet till verksamhet, vilka kompetenser som behövs var. Det går inte att hårdkoda att det är en lärarassistent som behövs, utan det kan vara olika kompetenser och befattningar, säger Sofie Lundkvist.

Vad säger du till huvudmän som avstått från att söka eftersom de tolkat reglerna som de först var formulerade?
– Att de kan söka igen. Det är inte lika hårt reglerat som vi tolkade förordningen inledningsvis. Det finns dem som fortfarande funderar kring om vad som gäller, och vi kommer att gå ut med förtydligad information på skolverket.se inför nästa omgång i januari så att det ska bli tydligt.

Det är ganska brett formulerat, att avlasta lärare. Finns det någon gräns?
– Jag ser det ur ett allmänt perspektiv. Det går inte att säga att vissa professioner inte kan avlasta lärare. Kommuner och huvudmän tittar på sin verksamhet och gör en bedömning av vad som behövs för att avlasta lärarna. Vi ställer inte frågan exakt vad, det vi kollar inför beslutet vi fattar är kostnad och medfinansiering, startdatum och tjänstgöringsgrad. Vi kollar inte vilken typ av befattning personen har, det är inget avgörande i bedömningen, säger Sofie Lundkvist.

ur Lärarförbundets Magasin