Läs senare

Facket hjälper lärare med IT

30 nov 2011

Nu satsar Lärarförbundet på att vidareutbilda lärare i digitala kunskaper.

— Lärarna använder inte digitala verktyg i den utsträckning som de borde, säger Charlotte Love, ansvarig för digitala medier på Lärarförbundet.

Lärarförbundet arrangerar under vårterminen en serie seminarier på temat »Den digitala skolan«. Lärare som integrerar IT i undervisningen bjuds in för att dela med sig av sina erfarenheter till andra lärare. Det kan till exempel handla om hur man som lärare kan använda sig av bloggar eller hur man förhåller sig till källkritik. Seminarierna sänds via webb, så att lärare över hela landet kan ta del av dem.

Är det verkligen en facklig uppgift att vidareutveckla lärare i IT-kompetens?

— Ja, vi är ett yrkesförbund som ska stötta lärare i deras yrkesutveckling. Det är viktigt att lärarna skaffar sig sådana kunskaper att det är lärarna och inte utomstående experter som bestämmer hur IT ska användas i undervisningen, säger Charlotte Love. 

Fråga

Från när vill du sätta betyg på eleverna?

ur Lärarförbundets Magasin