Läs senare

Facket: Semesterlagen sätts ur spel

31 Aug 2016

Lärare ska ha rätt till återhämtning precis som alla andra. Det tycker Hans Flyga­re, ombudsman på Lärarförbundet. Han är expert på socialförsäkringar men har inte stött på frågan tidigare. Lärare som sökt vab eller närståendepenning under ferien har troligen accepterat Försäkringskassans avslag, är hans bedömning. Men semester­lagen borde inte få sättas ur spel på det här sättet, enligt Hans Flygare.— I Eva-Karin Engströms fall blir det så tydligt. Får man ingen återhämtning finns risken att man blir sjuk i stället. Det blir en arbetsmiljöfråga.

Andra yrkesgrupper kan avbryta sin semester och »återinträda i tjänst« för att sedan få tillfällig föräldrapenning eller närståendepenning.

— Men att »återinträda i tjänst« är bara en teknisk lösning för dessa yrkesgrupper. Om Försäkringskassan godtar den lösningen för andra, borde den göra det för lärare också, säger Hans Flygare.

Cecilia Udin, nationell försäkringssamordnare på Försäkringskassan, hänvisar till att socialförsäkringsbalken är skriven på olika sätt vad gäller sjuk­penning, närståendepenning och tillfällig föräldrapenning. Det är inte Försäkringskassan som gör olika tolkningar för olika yrkes­grupper — man kan enligt regelverket inte betala ut ersättning till en ­yrkeskår som inte har arbete att avstå från.

— Det är inte vår fråga. Det är lagstiftarens fråga, säger ­Cecilia Udin.

Lärarnas tidning har hittills bara fått en skriftlig kommentar från ­socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S). I den ­bollar hon tillbaka frågan till arbets­marknadens parter:

»Hur lärares villkor ser ut är i slutändan en fråga för parterna på arbetsmarknaden. Närstående- och tillfällig föräldrapenning är förmåner som är nödvändiga för att kunna kombinera arbete och familjeliv. Själva poängen med dem är att skydda, ofta kvinnor, mot inkomstbortfall när barn eller närstående är sjuka.«

Om du har ferieanställning …

… och blir sjuk under sommaren

  • Du har rätt till både ferielön och sjuklön/sjukpenning, eftersom du redan arbetat in din ferielön. Det gäller under feriens första 45 dagar.
  • I samråd med arbetsgivaren har du sedan möjlighet att ta ut ledighet när verksamheten så tillåter. Den ledigheten blir då obetald eftersom du redan har fått ut både ferielön och sjuklön för din sjukdomsperiod.

… och ditt barn eller anhörig blir sjuk

  • Du har inte rätt till vab eller närståendepenning under ferien, eftersom dessa ersättningar är kopplade till att du måste avstå från arbete. Lärare med ferietjänst har inget arbete att återinträda i och sedan avstå ifrån.

Källa: Lärarförbundet, Försäkringskassan 

ur Lärarförbundets Magasin