Ingår i temat
Lärarlegitimation
Läs senare

Facket tar strid mot SKL

21 sep 2011

Lärarförbundet avvisar SKL:s påstående att arbetsgivarna har rätt att säga upp lärare redan nu om de inte har rätt behörighet för tjänsten. Enligt förbundet har den AD-dom som SKL grundar sitt ställningstagande på knappast någon relevans, bland annat eftersom det handlar om förhållanden innan den nya skollagen trädde i kraft.

— Lärarförbundets utgångspunkt är att de som har tillsvidareanställts före den 1 juli 2011 inte ska kunna sägas upp under övergångsperioden för att läraren inte uppfyller kraven i den nya skollagen, säger förbundsjurist Kirsi Piispanen.

Om arbetsgivare får säga upp obehöriga lärare efter övergångsperioden, som sträcker sig till 30 juni 2015, är inte heller säkert, enligt Lärarförbundet. Det hänger till exempel på om arbetsgivaren under övergångsperioden har vidtagit alla nödvändiga åtgärder, till exempel erbjudit vidareutbildning, för att undvika uppsägningar.

SKL hävdar att den enskilde läraren ensamt har ansvar för att vidareutbilda sig för att bli behörig. Men Lärarförbundet håller inte med.

— Både läraren och arbetsgivaren har ett ansvar för kompetensutvecklingen. Den nya skollagen, arbets-
miljölagen och lagen om anställningsskydd ställer tydligt krav på skolans huvudmän vad gäller lärares och förskollärares kompetensutveckling, säger Kirsi Piispanen.

Enligt SKL har arbetsgivaren rätt att flytta en lärare som inte har rätt behörighet för sin tjänst om det finns vägande skäl, till exempel organisatoriska. Även mot detta invänder Lärarförbundet.

— Normalt ska man inte kunna vidta en stadigvarande förflyttning under övergångsperioden för att läraren inte uppfyller kraven på behörighet i den nya skollagen, säger Kirsi Piispanen.

En stadigvarande förflyttning skulle till exempel kunna handla om att byta skola eller byta ämne.

Lärarförbundets jurist tilllägger dock att arbetsgivaren vid tjänstefördelningen inför ett nytt läsår kan göra vissa förändringar, till exempel placera en lärare i en annan årskurs. Men varje sådan förändring måste bedömas individuellt och förhandlas med facket. 

Behöriga ska ansvara

  • Bara den som har legitimation som lärare eller förskollärare och är behörig för viss undervisning ska få ansvara för undervisning och betygsättning, enligt den nya skollagen. Vissa lärarkategorier är undantagna.
  • Lärare och förskollärare som var tillsvidareanställda före den 1 juli 2011 får under övergångsperioden fram till den 30 juni 2015 fortsätta ansvara för undervisningen och sätta betyg.

Hör av dig!

Hur har legitimations-reformen påverkat dig?

mejla stefan.helte@lararforbundet.se

Alla artiklar i temat Lärarlegitimation (11)

ur Lärarförbundets Magasin