Läs senare

Facket: ”Vad förväntas de att göra?”

LärarassistenterGöteborg är den kommun somplockat hem störst statliga bidrag till lärarassistenter med drygt 17,7 miljoner. Andrea Meiling, ordförande för Lärarförbundet i Göteborg är mycket tveksam.

av Lenita Jällhage
27 nov 2019
27 nov 2019
Andrea Meiling.

– Vi har inte ens fått en tolkning av vad en lärarassistent förväntas göra eller vilken utbildningsbakgrund den ska ha så vi är tveksamma om det här kan avlasta lärarna, säger hon.

Eftersom staden också måste gå in med motsvarande belopp för att få del av de statliga pengarna så är hon rädd att det kan påverka kärnverksamheten i skolan i de tuffa besparingstider som råder.

Andrea Meiling har fått besked från utbildningsdirektören att staden inte vill bestämma vad en lärarassistent ska göra innan Skolverket kommer med sitt stödmaterial om hur lärarassistenter och andra yrkesgrupper ska kunna avlasta lärare. Det väntas komma i februari 2020.

Vi har inte ens fått en tolkning av vad en lärarassistent förväntas göra.

– För att kommunen ska få ut de här pengarna så har man bestämt att de som i dag arbetar i andra roller i skolan, det kan vara elevassistenter eller annan form av stödpersonal, som inte har fast tjänst, får vara kvar. De får fortsätta på de här pengarna som egentligen heter Lärarassistentpengar, säger hon.

Lärarförbundet i Göteborg med Andrea Meiling i spetsen efterlyser ett klargörande från Lärarförbundet centralt vilken palett av yrken som bör finnas som stöd för lärarna och vad de ska ha för utbildning.

– Lokalt sitter vi i ett branschråd i Göteborgsregionen med 13 kommuner och diskuterar den palett av personal som behövs i skolan och vad de ska göra och inte i förhållande till lärarna. Är det lärarassistenter och socialpedagoger eller är det till och med så att vaktmästaren har en roll och bör komma tillbaka i skolan igen? säger hon.

Fråga

Blir DU stressad av teknikkrångel i skolan?

ur Lärarförbundets Magasin