Läs senare

Facket vill få mer respons

MedlemsdialogenMed en månad kvar har Lärarförbundets medlemsdialog nått halvvägs till målet. Hoppet sätts nu till studenterna.

av Torbjörn Tenfält
03 maj 2017
03 maj 2017
Susanne Lyckevall, avdelningsordförande i Kungsbacka, manar både ­ombud och medlemmar till mer dialog. Foto: Juha Dahlbo

Så här långt har 25 000 medlemmar engagerat sig i Medlems­dialogen, som är tänkt att vara en grund när Lärarförbundets framtid utformas.

Det är halvvägs till målet.

— Vi kanske inte når 50 000, men det viktigaste är att så många medlemmar som möjligt vill vara med och tycka till, säger Malin Tufvesson, chef på enheten för politik och påverkan på Lärarförbundet.

Dialog om framtiden

  • Medlemsdialogen startade den 8 februari för att få in medlemmarnas synpunkter på såväl arbetsförhållanden som yrkesrollen och skolans utveckling i stort.
  • En inledande webbenkät följs upp med dialoger och fysiska möten.
  • Dialogen ska bland annat leda fram till den nya vision som kongressen klubbar i oktober nästa år.

Medlemsdialogen inleddes i februari. Slutdatum var från början satt till sista april, men nu har medlemmarna fått ytterligare en månad på sig.

Varför förlängdes tiden?

— Avdelningarna hade mycket jobb med sina årsmöten i början av våren. Vi fick många frågor från avdelningar som ville genomföra medlemsdialogen men tyckte det var för tajt med tid, säger Malin Tufvesson.

Lärarstudenterna har tidigare bidragit till att hyfsa förbundets medlemssiffror. Nu kan de också hjälpa till att höja deltagarantalet i Medlemsdialogen.

— Studenter fick vara med från början, men nu har vi gjort en specifik studentdel i dialogen för att de ska kunna svara på frågor som känns relevanta för dem.

Ett övergripande syfte är att förbundsledningen ska få besked från medlemmarna om vilka frågor de vill att Lärarförbundet ska arbeta med.

Vad får ni för signaler från medlemmarna om det?

— Det är för tidigt att dra några slutsatser eftersom dialogen pågår. När den är avslutad kommer förbundsstyrelsen att få en analys av resultaten, säger Malin Tufvesson.

I vintras sjösatte Lärarförbundet också Kontakten, för att kunna ge service och vägledning till medlemmar och förtroendevalda. Efter en tuff start börjar rutinerna nu sätta sig, uppger Kontaktens chef Helena Andersson.

— Vid årets början hade vi ett väldigt högt inflöde av frågor. Vi gjorde många utskick som krävde mycket handläggning. I dag har vi en helt annan stabilitet, säger hon.

Förbättringen kan bland annat mätas i väntetiden för dem som ringer. I januari och februari var den fem minuter, i mars tre minuter. Målet är att 95 procent av alla samtal ska besvaras inom tre minuter.

Även mejl besvaras snabbare nu än i januari och februari. Då hade organisationen svårt att uppfylla löftet om svar inom 24 timmar. I mars var den genomsnittliga tiden för mejlsvar drygt 12 timmar.

— Vi fortsätter bygga rutiner och lär oss hantera bemanningen utifrån inflödet. Nu har vi fått i uppgift att bygga upp en personalpool som vi kan ha tillgång till när det blir toppar och sjukdomar, säger Helena Andersson.

Lön är det enskilt största temat i de frågor som ställs till Kontakten. Många vill ha tips om hur de ska få upp lönen när de söker nytt jobb. Föräldraledighet, frågor kring anställning och arbetsmiljö är andra stora områden.

Både under februari och mars ringde cirka 10 000 personer till Kontakten. Under februari kom det 8 500 mejl om frågor knutna till medlemskap och 1 600 mejl om villkorsfrågor, till exempel arbetsrätt.

ur Lärarförbundets Magasin