Välkommen till Lärarförbundet

Nordens största lärarförbund med 234 000 medlemmar! Medlemskapet ger dig allt från råd, service, inspiration & kurser för din kompetensutveckling.

Testa tre månader gratis
Läs senare

Fackförbund oeniga om insatser vid samtal om lärarlöner

Det är uppstått ett ordkrig mellan Lärarförbundet och Sveriges skolledarförbund när det gäller vem som har rätt att ta till sig äran av att även rektorer och förskolechefer finns med i regeringens lönesatsning på lärarna.
– Vi häpnar över Lärarförbundets utspel och förbundets sätt att hantera historiebeskrivningen, säger Matz Nilsson, ordförande för Skolledarna.

11 nov 2015

När regeringen häromdagen skickade ut en promemoria som konkretiserar den statliga lönesatsningen på lärarna, framkom att även skolledare kan komma att inkluderas. Nu försöker såväl Lärarförbundet som Sveriges Skolledarförbund ta åt sig äran för det. 
 

På onsdagen hävdade Skolledarnas ordförande Matz Nilsson att hans fackförbund varit det enda som drivit frågan. Men enligt Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande för Lärarförbundet Skolledarna, stämmer inte det. 

– Vår förbundsordförande Johanna Jaara Åstrand, som deltar i samtalen, har tryckt på starkt för att samtliga medlemsgrupper ska finnas med. Lärarförbundet har som enda representant för skolledare funnits med i samtalen hela tiden. Det är mycket positivt att man lyssnat på Lärarförbundet i den här frågan, sa hon till Lärarnas tidning.
 

Skolledarna gick dagen efter till motattack. 

– Vi häpnar över Lärarförbundets utspel och förbundets sätt att hantera historiebeskrivningen, säger Matz Nilsson i ett pressmeddelande.
 

Han fortsätter:

– Vi bärs upp av en yrkesetisk kod där rätt ska vara rätt! Lärarförbundet har aldrig i de samtal jag deltog om de tre miljarderna lyft frågan kring skolledarnas deltagande i satsningen.
 

Sveriges Skolledarförbund valde i april att hoppa av förhandlingarna med regeringen. 

– Eftersom regeringen inte kan ge besked om den avser att inkludera skolledarna i lönesatsningen ser jag ingen anledning att jag som facklig företrädare för mina medlemmar ska sitta med vid förhandlingsbordet längre, sa Matz Nilsson, förbundsordförande för Sveriges Skolledarförbund, till Lärarnas tidning då.
 

Förbundet valde istället att lämna ett yrkande som bland annat handlade om att en statlig lönesatsning värd namnet måste inkludera skolledare. 
 

Regeringen, å sin sida, hävdar att skolledarna varit med hela tiden, men att satsningen är villkorad. För att komma i fråga måste rektorn eller förskolechefen ha lärarlegitimation och bidra “till utvecklingen av undervisningens kvalitet på olika sätt”. 
 

Skolledarna motsätter sig kopplingen till lärarlegget och Matz Nilsson kallade redan i juni förslaget för ”ett slag i ansiktet på alla ambitiösa skolledare som kämpar och sliter för att klara av sitt redan i dag mycket omfattande uppdrag”. 

ur Lärarförbundets Magasin