Läs senare

Facklig front för en likvärdig skola

Lärarfacken och LO har startat ett flerårigt gemensamt projekt för att återupprätta den kompensatoriska skolan.
– Det är ett initiativ för att visa på det viktiga samhällsintresset att inget barn ska lämnas efter, säger Johanna Jaara Åstrand, Lärarförbundets ordförande.

27 aug 2015

Lärarförbundet gör gemensam sak med Lärarnas riksförbund och LO. I en debattartikel på Dagens Samhälle hemsida – undertecknad av de tre ordförandena – presenterar de tre fackliga organisationerna ett flerårigt samverkansprojekt de kallar Ge alla elever samma chans. 

– Vi vill visa att det här är inte bara en lärarfråga, utan en samhällsfråga. Det handlar om alla Sveriges barn och ungdomar och vilka chanser de ska få, säger Johanna Jaara Åstrand.
 

Det kompensatoriska uppdraget – att ge alla elever möjlighet att nå så långt som möjligt och att ta hänsyn till deras olika förutsättningar – har hamnat i skymundan i den svenska skolan, anser de tre organisationerna. Sociala förhållanden, var eleven bor och andra faktorer påverkar allt mer möjligheterna att nå kunskapsmålen och i förlängningen chanserna att få jobb. Den utvecklingen vill de vända på. 
 

Ansvaret ligger i första hand på landets politiker, skriver debattörerna, men för att öka trycket i frågan har de startat ett gemensamt projekt. Samarbetet går ut på att ekonomiskt stödja ny forskning i ämnet, skapa arenor för samtal mellan olika aktörer och själva utveckla förslag som bidrar till att minska klyftorna. 
 

Ett första seminarium hölls i somras i Almedalen på Gotland. 
 

– Vi märker att skoldebatten är polariserad, vi behöver breda politiska överenskommelser. Därför behöver vi skapa de här samtalsarenorna, där olika perspektiv kan mötas. Det kan till exempel vara seminarier och hearings, säger Johanna Jaara Åstrand.

Relaterad läsning

ur Lärarförbundets Magasin